Biologisk behandling

Oppdatert 05. januar 2016

Biologisk behandling

 
Fagområdet biologisk avfall handler om å utnytte ressursene i organisk avfall som matavfall, avløpsslam, hage- og parkavfall. i biologisk avfall. Metoden omfatter kompostering og anaerob utråtning i biogassanlegg. Biogassen er bærekraftig og brukes i stadig større grad som miljøvennlig drivstoff i busser og andre kjøretøy. 
 
 
Kompost og biorest bidrar til resirkulering av de viktige næringsstoffene som fosfor og nitrogen som er nødvendig for all matproduksjon. Utnytting av biologisk avfall reduserer dermed behovet for kunstgjødsel. Kompost bygger jord og inneholder naturlige mikroorganismer som er nødvendig for sunn og god plantevekst
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo