Lukk søk

Bli med å definer fremtidens verdikjeder for tekstil

Avfall Norge setter tekstil på dagsorden og inviterer innsamlere, kommuner, handel og industri til å delta i prosjektet. Første prosjektmøte er 20. mai.

Av: Silje Rosenlund | Publisert: 15. april 2020 | Fagområde: Tekstil

EU har varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025. Samtidig varsles det om egen handlingsplan. Tekstil og ombruk er et område som medlemmene i Avfall Norge ønsker vi skal jobbe med med. Dette er blant annet basert på signaler fra myndighetene, av hensyn til avfallsreduksjon, ombruk, og arbeidet med en sirkulær økonomi.

22. april hadde Avfall Norge et samarbeidsmøte med over 50 interesserte hvor prosjektskissen på tekstil ble presentert. Vi fikk flere nyttige innspill og mange har allerede meldt interesse for å delta i prosjektet. Oppfølging og invitasjon til deltakelse sendes ut i disse dager.

20. mai vil første prosjektmøte avholdes, hvor bekreftede prosjektpartnere kan gi innspill til prosjektplan og organisering. I tillegg vil en styringsgruppe etableres.

Her kan du melde deg på som prosjektpartner.

Prosjektet har til hensikt å bidra til følgende:

  • Mindre tekstiler i restavfallet.
  • Bedre kildesortering, innsamlingsløsninger samt bedre nedstrømsløsninger.
  • Bevisste valg hos forbruker mht til eget forbruk av tekstiler.
  • Stimulere klesindustrien til nye forretningsmodeller og tettere samarbeid med avfallsbransjen i verdikjeden.
  • Anbefalinger til myndighetene på bærekraftig klesindustri gjennom bransjeavtale og produsentansvar.
  • Verdiskapning og nye arbeidsplasser.
  • Samarbeid og synergi mellom tekstilaktører og avfallsbransjen

De som deltar i prosjektet blir også med på å forme problemstillingene som løftes.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Team Leader ReThinking Waste, Project Manager REdu, Adviser Biowaste and Circular Economy
Telefon:  92292262

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706