Lukk søk

Drømmeanbudet

Leverandører ytret ønske om å få presentert et "drømmeanbud" på workshop forrige uke.
Publisert: 18. mai 2016

Nettverket for offentlige anskaffelse i Avfall Norge arrangerte i samarbeid med Norsk Industri forrige uke en workshop med offentlige anskaffelser som tema. På deltagerlisten var det en blanding av offentlige innkjøpere og leverandører av varer og tjenester. Med andre ord var det duket for en dag med særinteresser og felles mål om gode anbudsrunder med fornøyde parter ved kontraksinngåelser.

Gjennom plenumsdiskusjoner og gruppearbeid ble det blant annet diskutert hvordan slike prosesser skal gjennomføres til det beste for begge parter. Et av forslagene som ble nevnt flere ganger fra de offentlige innkjøperne var å få beskrevet "drømmeanbudet".
 
- Avfall Norge er en organisasjon med både offentlig og private medlemmer fra avfallsbransjen, så dette er et godt forslag til hvordan samarbeid og anskaffelser kan forbedres, sier fagsjef i Avfall Norge Henrik Lystad.