Lukk søk

EUs tiltakspakke for ren energi i Energi Union

Den 30. november la EU-kommisjonen frem Clean Energy package, et omfattende forslag for overgang til en mer ren energi i Europa.
Publisert: 2. desember 2016

Forslaget har som hovedmål å skape vekst i Europa gjennom å sette energieffektivitet i førersetet, være ledende på fornybar energiproduksjon, og sørge for ren og rimelig energi til konsumentene. Forslaget inneholder bindende mål om 30 pst. energieffektivitet, samt et mål om at bruttoforbruket skal ha en fornybarandel på 27 pst. innen 2030.

Gjennom å øke målsettingene vil Europa bli mindre avhengig av å importere energi, det skapes flere arbeidsplasser og kutter utslipp.

Les mer om EU kommisjonens forslag her.

Forslagene innebærer endringer av eksisterende regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet. Den såkalte vinterpakken fra EU-kommisjonen inneholder revisjoner av energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet, samt et nytt fornybardirektiv. I tillegg kommer revisjon av markedsregelverket, en tredje energimarkedspakke, samt ny elektrisitetsrisikoforordning. EU-kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen. Det innebærer krav til planer og rapportering knyttet til målsetningene i energiunionen, inkludert de overordnede klima- og energimålene for 2030.

I fornybardirektivet foreslås nye definisjoner på kilder til fornybar energi som biomasse, spillvarme, -kjøling, avfallsbaserte fossile brensel og bioavfall.

Olje- og energidepartementet vil igangsette en høringsprosess neste år, se også Europalov.