Lukk søk

Fullsatt på Avfall Norges videregående kurs i farlig avfall

HMS, kjemi, og sikker emballering av farlig avfall var noen av temaene på Avfall Norges videregående kurs i farlig avfall.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 28. februar 2017 | Fagområde: Farlig avfall

25 deltagere fra ulike renovasjonsselskaper i Norge satt oppmerksomme i fire lange kursdager.

Spesialister innenfor ulike fagområde fikk 2-5 skoletimer til å gå gjennom blant annet: 

  • Avfallskjemi og generell kjemi

  • BA avfall

  • Hva som skjer med avfallet - fra mottak til behandlingsanlegg

  • ADR 1.3

  • HMS

  • Hvordan håndtere gass på farlig avfallsmottak

  • Sikker emballering av farlig avfall

  • Håndtering av batterier

Den siste dagen fikk deltagerne besøke Nordisk Emballasjetesting (NET) som holder til i Langesund på agendaen. Her ble deltagerne vist den omfattende testingen som må til før emballasje for farlig avfall og farlig gods blir godkjent. Det ble også demonstrert hvor mye en IBC inneholder dersom den faller ned og sprekker - og dermed viktigheten av å bruke mindre enheter til stoffer som gir alvorlige konsekvenser ved lekkasje.  

Ved kursets slutt fikk deltagerne selv bestemme om de ville ta eksamen - samtlige deltagere valgte å avlegge prøve.

- Vi er naturligvis svært fornøyd med at alle valgte å avlegge eksamen. Det tolker vi dithen at kurset har gitt læring, sier fagsjef Henrik Lystad i Avfall Norge

Det er venteliste på over 10 personer til en eventuell neste runde på kurset. I etterkant av gjennomført evaluering vil Avfall Norge sende ut informasjon om fremtidige datoer. 

Ved spørsmål om kurset eller seminaret send henvendelse til malin.granlund@avfallnorge.no

Kontakt oss

Malin Granlund

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691