Lukk søk

Kunnskap og innovasjon må gå hånd i hånd

Vi er en næring som er klar for å levere til omstilling for å skape nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand i sin kommentar til statsbudsjettet.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. oktober 2016

Regjeringen er opptatt av at norsk økonomi må omstilles, og etterlyser nye ideer for å få dette til. Norge har et enormt potensiale for verdiskapning og grønn konkurransekraft i tilknytning til bioøkonomien, spesielt innen næringsmiddelindustri, landbruk og havbruk. I vårt veikart for sirkulær økonomi peker vi på potensialet for arbeidsplasser, verdiskapning og reduserte klimagassutslipp innenfor avfall og gjenvinning. 

- Vi deler regjeringens ambisjon om at det skal skapes nye arbeidsplasser i grønn sektor, og er derfor glade for at innsatsen på forskning og utvikling forsterkes i statsbudsjettet

Kilde: Nancy Strand

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en fremtidsnæring for et Norge som skal være mindre avhengig av petroleumsinntektene. Allerede er vi blant de næringene som har høyest verdiskapning: I fjor omsatte våre 8.000 ansatte for mer enn 3 millioner kroner hver. 

Gjennom en mer ressurseffektiv økonomi kan det skapes så mange som 50.000 nye arbeidsplasser. Gjennom det samme grepet kan vi redusere CO2-utslipp med syv prosent, samtidig som handelsbalansen forsterkes med mer enn to prosentpoeng. I sum gjør dette avfalls- og gjenvinningsbransjen til en av de næringene Norge skal leve av i fremtiden. 

Det er derfor positivt at Klemetsrudanlegget AS er en av tre aktører som er med videre i studiet om CO2-fangst, med statlig finansiering. Det er viktig å få på plass CO2-fangst ved forbrenningsanlegg og arbeidet som gjøres på Klemetsrudanlegget vil ha stor overføringsverdi til Europa og resten av verden. Likevel er det skuffende at regjeringen ikke følger anbefalingene til Grønn skattekommisjon. Dersom vi skal lykkes med et grønt skifte og sikre verdiskapning i nye sektorer, må myndighetene stimulere til økt etterspørsel av sekundære råvarer. I budsjettet tar man heller et skritt tilbake, blant annet gjennom omlegging av engangsavgifter på kjøretøy, som vil gjøre biogassbiler dyrere. 

- Satsning på kunnskap og innovasjon må gå hånd i hånd med markedsutvikling for å skape den endringen vi trenger, avslutter Nancy Strand.