Lukk søk

Ny rapport fra Statens havarikommisjon for transport

Statens havarikommisjon for transport (SHT) kom denne uken ut med en ny rapport om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. juli 2016

På bakgrunn av 15 ulykker med krokcontainertransport i tidsrommet 2009 til juni 2015 er det utført en rapport som ser på de sikkerhetskritske forholdene. De ulykkene denne undersøkelsen tar for seg, har alle som fellesnevner at container har løsnet fra lastebil eller tilhenger som følge av for dårlig sikring.   Undersøkelsene baseres blant annet på belastningstester, tekniske undersøkelser av kjøretøy, intervjuer av involverte personer i ulykkene og dokumentasjonsundersøkelser.

 
De fleste krokcontainere på det norske markedet er bygget etter  svensk standard SS3021:2014 "Vegfordon - Rullflaksramar - Mått". Denne standarden ble revidert i 2014, men SHT mener den har så vesentlige mangler at den må forbedres. Blant annet inkluderer den ingen krav til låsesystem for containere, materialkvalitet- eller styrke eller eller veiledning for sikker bruk og vedlikehold.  
 
Rapporten sier videre at myndighetenes oppfølging og kontroll med krokcontainetransport er mangelfull. Undersøkelsen har avdekket at sikkerheten av krokconainertransport er avhengig av flere ledd og faser. Det er et faktum at periodisk kjøretøykontroll (PKK) ikke inkluderer låsesystemene, heller ikke låsesystemer og krokcontainere i førstegangsgodkjenningen. Arbeidstilsynet har heller ikke hatt høy prioitet på dette området og bransjen er ikke underlagt tredjepartskontroll av påbyggog containere.
 
Undersøkelsen har avdekket flere nødvendige sikkerhetstilrådinger for å forbedre trafikksikkerheten i forbindelse med krokcontainetransport. 

- Stadig mer avfall transporteres på norske veier, som følge av økt fokus på økt ressursutnyttelse fra avfall. Når Statens havarikommisjon kommer med såpass klare konklusjoner og anbefalinger er det viktig at avfalls- og gjenvinningsbransjen tar sin del av ansvaret for å bedre sikkerheten rundt transport med krokcontainere, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge. 

SHT kom med følgende anbefalinger:

  • SHT anbefaler at Statens vegvesebavklarer om lastsikribgskrav i forskrift om bruk av kjøretøy er oppfylt for nye og brukte krokcontainere når disse kun er festet med det fastmonterte låsesystemet.
  • SHT anbefaler at Norsk Industri i samarbeid med andre interesseorganisasjoner og leverandører tar initiativ til en revisjon av standard SS3021:2014 for å bedre sikerheten.
  • SHT anbefalier at Arbeidstilsynet øker tilsynet med transportbransjens vedlikeholds- og kontrollrutiner for krokcontainer og låsesystemer.
  • SHT anbefaler at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet samordner sin godkjennings- og kontrollvirksomhet av krokcontainertransport slik at den totale sikkerheten i alle faser ivaretas.
  • SHT anbefaler Statens vegvesen å etablere et internt system for rapportering og systematisk læring på bakgrunn av informasjon fra bistandsoppdrag for politiet.