Lukk søk

Ny rapport viser sirkulærøkonomiens potensiale i Norge

Club of Rome viser store miljømessige og økonomiske gevinster for Norge ved å legge om til en sirkulær økonomi.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 8. juni 2016

Club of Rome viser store miljømessige og økonomiske gevinster for Norge ved å legge om til en sirkulær økonomi.

Rapporten The Circular Economy and Benefits for Society er den siste i sirkulærøkonomiserien til Club of Rome, som tidligere har tatt for seg blant annet Sverige, Nederland og Finland.
 
Sirkulærøkonomien, definert som samspillet mellom ressurseffektivitet, energieffektivitet og fornybar energi, kan skape mer en 50.000 jobber i Norge og redusere klimautslippene med 66 prosent i 2030.
 
Spiller inn i Veikartet
 
I arbeidet med Veikartet for en sirkulær økonomi ønsket Avfall Norge å se nærmere på hva en eventuell omlegging til en sirkulær økonomi ville bety for Norge. Etter en gjennomgang av ulike modeller falt valget på Club of Rome sin modell.
 
Avfall Norge ønsket også å utvide modellen for å studere effektene av aktivitetene øverst i ressurspyramiden. 

Disse er:

  • Økt avfallsminimering,
  • Økt materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer
  • Økt levetid på produkter gjennom reparasjoner og ombruk

 
Studien er finansiert av Avfall Norges fou-midler med støtte fra Innovasjon Norge og Norsk Gjenvinning, og prosjektet har vært gjennomført i regi av Club of Rome.