Lukk søk

Vi deler ut to Innovasjonspriser!

Innovasjon, ny teknologi og nye markedskrefter påvirker bransjens utvikling. Nye aktører og spesielt gründere er sterke drivere i dette markedet. Derfor har vi i 2017 valgt å lyse ut to priser: Bransjeprisen og Gründerprisen. Kriteriene er klare., og du kan nominere dine favoritter før 14. april.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 3. april 2017

Send inn din favoritt innen 14. april

Send inn deres nominasjon med begrunnelse til silje.rosenlund@avfallnorge.no innen 14. april

Dokumentet skal bestå av maks to sider med følgende oppbygging:

 • Kort beskrivelse av kandidat
 • Besvarelse i henhold til kriteriene i seksjoner
 • Eventuelle vedlegg.

Avfall Norges innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utviklingen innen avfalls- og gjenvinningsbransjen, økonomisk vekst og som kan bidra til at vi lykkes med en sirkulær fremtid og målet om lavutslippssamfunnet i 2050. Juryen ønsker derfor å promotere nytenkning og ideer på tvers av bransje og næringsliv som påvirker vår bransje og den sirkulære økonomien positivt. I tillegg ønsker vi å vektlegge avfallspyramiden mer i vurderingene. Derfor har vi i 2017 valgt å lyse ut to priser: bransjeprisen for innovasjon og nytenkning i den “etablerte” bransjen, og gründerprisen som særlig retter seg mot nye aktører. Begge deles ut under Avfallskonferansen.

Bransjeprisen

Hvem kan få Bransjeprisen?

Bransjeprisen kan gis til enkeltpersoner eller private eller kommunale bedrifter, og den retter seg mot fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen. Bedrifter omfatter her også leverandører og rådgivere. Prisen kan også gis til universiteter, studenter eller miljøer som arbeider med innovasjon innenfor avfall- og gjenvinning eller ressursutnyttelse. Prisen kan også gis til definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.

Kandidater for Bransjeprisen blir vurdert etter:

 • Nivå og viktighetsgrad i avfallspyramiden 
 • Relevans i forhold til å ha bidratt til nytenkning innen avfalls og gjenvinningsbransjen samt utvikling av bransjen 
 • Bidrag til økt samfunnsansvar, inn under ett eller flere av følgende punkter: 
  • Det skal bidra til den sirkulære økonomien, herunder nivået av samarbeid mellom aktører i verdikjeden og fokus på ressursutnyttelse og verdiskaping på basis av avfallsressurser 
  • Fokus på kompetanseutvikling i organisasjonen 
  • Fokus på trippel bunnlinje 
 • Dokumentert faglig kvalitet, dokumentert effekt og resultater 
 • Banebrytende arbeid 
 • Formidling av resultater

Gründerprisen

Hvem kan få Gründerprisen?

Gründerprisen kan gis til enkeltpersoner eller startups, studenter innenfor entreprenørskap eller grupper som jobber med et nytenkende prosjekt/gründerideer innenfor avfall og gjenvinning eller den sirkulære økonomien.

Kandidater for gründerprisen blir vurdert etter:

 • Nivå og viktighetsgrad i avfallspyramiden
 • Relevans i forhold til å ha bidratt til nytenkning innen avfalls og gjenvinningsbransjen samt utvikling av bransjen
 • Bidrag til økt samfunnsansvar, i forhold til den sirkulære økonomien, herunder nivået av samarbeid mellom aktører i verdikjeden og fokus på ressursutnyttelse
 • Markeds-, forretnings- ,verdiskapnings- og vekstpotensiale
 • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale
 • Innovasjonsgrad
 • Brukervennlighet
 • Formidlingsevne

Begge prisene består av et diplom og en gavesjekk på kr. 10.000,-.

Nominering og prisutdeling

Hvordan deles prisen ut?

Hvert år begrunner juryen sitt valg av vinner. Nominerte presenteres på dagen i plenum under Avfallskonferansen, og vinner annonseres under festmiddagen. Begrunnelsen leses opp under utdelingen, og et resymé av begrunnelsen påføres diplomet.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere egne eller andres løsninger, prosjekter osv. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.

I 2017 består juryen av:

 • Odd Terje Døvik, adm.dir Returkraft AS
 • Øivind Brevik, adm.dir Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
 • Trond Sørensen, daglig leder Franzefoss Gjenvinning AS
 • Inger Solberg, direktør for Bærekraft, Innovasjon Norge 
 • Nancy Strand, adm.dir Avfall Norge