Lukk søk

Bransjefakta og statistikk

For utvikling av avfall og gjenvinningsbransjen er det viktig med godt og relevant datagrunnlag bygget på statistikk og analyse.Vi forsøker å sammenstille relevant informasjon og fakta til interesse og på vegne av bransjen

Bakgrunn

Hensikten er å formidle bransjens ønsker og behov for statistikk. Det er viktig for bransjen å ha noen entydige viktige måltall som kan rapporteres årlig som viser bransjens betydning i samfunnet, f.eks sysselsetting, investeringer, omsetning og bidrag til BNP.

Avfall Norge jobber aktivt med å forbedre dagens og fremtidens rapportering av relevant avfallsstatistikk.

For 2019 har vi nå gjort en oppsummering som snart er klart.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Forbrenning/Energigjenvinning, Avfallsressurser, Farlig Avfall, Benchmarking, Plast
Telefon:  91724204

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Kildesortering og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019