Lukk søk

Rethinking waste

I 2020 skal Avfall Norge jobbe spesielt med tre avfallstyper: Tekstil, biologisk og plast.

Satser på tre avfallstyper

Avfall Norge har gjennom en prosess høsten 2020 valgt tre avfallstyper som vi skal jobbe spesielt med fremover. Dette er tekstiler, biologisk og plast.

Arbeidet med bio og plast er sammenkoblet siden plastemballasje og emballerte matvarer inngår i en felles verdikjede, samt at det er forventet en felles forskrift om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall i 2020 med krav om utsortering fra 2023.

Fremtidens råvarer er resirkulerte

Avfall Norges visjon er at fremtidens råvarer skal være resirkulerte. Vi skal også bidra til at utnyttelsen av avfallsressurser bidrar til å både redusere klimautslipp og økt verdiskaping

Inviterer til prosjektdeltagelse

Avfall Norge vil gjennom Rethinking waste jobbe med tre ulike prosjekter. Disse har fått navnene Bio 2020, Plast 2020 og Tekstil 2020.

Vi inviterer våre medlemmer til å bli med i de ulike prosjektene.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Næringspolitisk direktør
Avfall Norge
Ansvar: Faglig og næringspolitisk ansvarlig. Samfunns- og pressekontakt
Telefon:  90110116

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Team Leader ReThinking Waste, Project Manager REdu, Adviser Biowaste and Circular Economy
Telefon:  92292262

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon
Avfall Norge
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig. Leder for området marint avfall og forsøpling.
Telefon:  95707878