Lukk søk

Felles merkeordning for avfall

I samarbeid med LOOP har vi jobbet ut et nytt sett med kildesorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet. Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemme og på jobb, og i det offentlige rom, for å gjøre det enklere for forbruker å kildesortere riktig.

Bakgrunnen for prosjektet er et større arbeid med å harmonisere innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge slik at Norge kan oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.

Merkene er utviklet basert på Danmark sitt piktogramsystem som ble lansert av Dansk Affaldsforening i 2017. I løpet av prosjektet er det etablert et samarbeid også med Avfall Sverige, og ambisjonen er en felles merkeordning for hele Norden, for å gjøre praksis for kildesortering så lik som mulig på tvers av landegrensene.

En rekke aktører har bidratt inn i prosjektet. En ressursgruppe bestående av kommunikatører i avfallsbransjen har bidratt med kvalitetssikring underveis i prosjektet. En referansegruppe bestående av ulike bransjeforeninger, arbeidslivsorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og representanter fra emballasje- og produsentsiden har vært viktig for å forankre prosjektet. En styringsgruppe har bidratt for å forankre beslutninger underveis.

Avfall Norge og LOOP arrangerte også en innspillsrunde etter at den første versjonen av symbolene ble presentert. Det kom til sammen inn over 80 innspill fra ulike aktører. Her kan du lese om innspillene.


Hvordan ta i bruk de nye merkene

Er du eller din bedrift interessert i å ta i bruk de nye symbolene? Fyll ut skjemaet for å få tilsendt symboler i flere formater eller gå inn på avfallssymboler.no.

«Det skal være enkelt og intuitivt å handle miljøvennlig i hverdagen. En felles merkeordning for avfall i Norge er svært etterlengtet, og et godt steg i riktig retning for å gjøre det enklere for forbrukerne å kildesortere riktig.»

Kilde: Framtiden i våre hender

Om merkeordningen


Merkeordningen med de nye symbolene ble ferdigstilt og tilgjengeliggjort mars 2020. Merkeordning er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge i samarbeid med over 50 aktører fra kommuner/renovasjonsselskap, private avfallsselskaper, returselskaper, bransjeorganisasjoner, produsenter og andre interessenter. Design av symboler og retningslinjer for bruk er utarbeidet i samarbeid med designbyrået Goods.

Prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet i mediene:

http://avfallsbransjen.no/2019/07/03/nordisk-samarbeid-om-merking-for-bedre-kildesortering/

http://www.kretslopet.no/innsamling/776-samtaler-om-felles-merking-for-bedre-kildesortering-pa-nordisk-niva

http://www.kretslopet.no/innsamling/761-slik-bor-norge-kildesortere


Fakta om prosjektet


Prosjektet er et spleiselag med bidrag fra returselskapene, kommuner/IKS og private avfallsselskaper.

I Norge sitter Hildegunn Iversen fra Loop og Mona Sæther fra Avfall Norge i prosjektgruppen. Med seg har de en ressursgruppe som skal gi innspill i prosessen bestående av Ingeborg Ukkelberg, Tone Olden (TRV), Bim Kase (NG), Gunhild Solberg (Sirkel) og Anja Ronesen (Renas) og Sofie Østergaard fra Norgesmøllene.

Det er også opprettet en referansegruppe for prosjektet som skal være bindeledd mot andre sentrale aktører og interessenter. Her deltar MEF, Avfall Norge, KS Bedrift, Virke, Forbrukerrådet, Norgesgruppen, Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge.

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Kildesortering og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019