Lukk søk

Deponiseminaret 2018

Deponiseminaret er den arenaen deponibransjen samles for å få faglig påfyll. Avfall Norges årlige fagseminar om deponering av avfall samler alle som jobber med denne problemstillingen; avfallsprodusenter, konsulenter, myndigheter og selvsagt deponieiere. Vi sees!
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

PRAKTISK INFO:

  • Meld deg på før 10. oktober, da går prisen opp med kr.500, - 
  • Seminaret starter kl.16.00 - Middag kl.19.00
  • Rom kr.2395, - bestilles og betales ved avreise av deltakeren selv før 07.10 via  https: // www.radissonblu.com/bo ...
  • Torsdag 8. november starter seminaret kl.08.30 og slutter kl.15.30


OM SEMINARET

Årets deponiseminar er fullspekt med aktuelt tema.

  • Miljødirektoratet gir næringsrelatert informasjon og fylkesmannen forklarer hvordan det fungerer med tillatelser.
  • PFAS blir tema, både hva som skal til for å behandle dette avfallet og hva som gjør dette avfallet farlig. 
  • Mikroplast er et tema som avfallsbransjen snakker mye om. Vi får presentert en rykende fersk rapport om hvorvidt segevann fra deponier inneholder mikroplast.
  • I tillegg skal vi legge fram erfaringer rundt etableringer på og i nærheten av gamle nedlagt landområder. 

Mer informasjon blir lagt ut fortløpende.

Onsdag 7. november

16.00–16.15

Velkommen

16.15–16.45

Raudsand presenterer sitt forslag til farlig avfallsdeponi

Foredragsholder: Geir Sørensen , Stena Recycling

16.45–17.15

Sigevannsmengder på avsluttet deponier

Foredragsholder: Halvor Røsbak Feragen , Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

17.15–17.45

Har vi behov for deponi i fremtiden?

Foredragsholder: Egil Solheim Prosjektdirektør, NOAH AS

17.45–18.15

Årets prosjektet: Enklere metoder for fastsettelse av farlig avfallsgrenser av utvalgte avfallstyper

Foredragsholder: Karl Kristensen , Bergfald Miljørådgivning

19.00–23.00

Middag

Torsdag 8. november

08.30–09.00

Miljødirektoratet, Hva er hovedfokuset for 2019?

Foredragsholder: Kine Martinsen , Miljødirektoratet

09.00–09.30

Mikroplast i sigevann

Foredragsholder: Victoria Eriksson Russo ,

09.30–10.00

Hvordan forurenser PFOS? Hvilke forbindelser dannes, hva er farlig og hva er ikke farlig?

Foredragsholder: Gøril Aasen Slinde , NGI

10.00–10.30

Pause

10.30–11.00

Praktisk erfaring med deponering av PFOS holdig avfall.

Foredragsholder: Hilmar Sævarson , Lindum

11.00–11.30

Utviklinger i avfallshåndtering før og etter krav om avfallsplan. (byggteknisk forskrift §9-7 )

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

11.30–12.15

Lunsj

12.15–12.15

Foredragsholder: Siri Haug, , Fylkesmannen i Oslo og Akershus | Sigrid Lund, , Fylkesmannen i Trøndelag | Tone Ankarstrand , Fylkesmannen i Rogaland

 I tillegg skal de prate om prosessen og konsekvensene når feildisponert avfall blir innmeldt.

12.45–13.15

Geosirkprogrammet presenteres

Foredragsholder: Gudny Okkenhaug Fagansvarlig / Førsteamanuensis, NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NMBU

13.15–13.45

Bruk av naturlige isotopsystemer til å kartlegge gass og væskestrømmer i og rundt avfallsdeponier

Foredragsholder: Ingar Johansen , , IFE | Christian Schöpke , IFE

13.45–14.15

Hva bør man tenke på ved etablering av nye gassbrønner - erfaringer fra Grønmo

Foredragsholder: Laura Sanna , , Renovasjonsetaten Oslo kommune | Wioletta Worona , Renovasjonsetaten Oslo kommune

14.15–14.30

Pause

14.30–15.00

Deponigass til varmeproduksjon – lønnsomt?

Foredragsholder: Glenn Vidar Karlsen , Roaf

15.00–15.30

Prøvetaking og analyser av potensielt asbestholdig bygningsavfall.

Foredragsholder: Marte Muri , ALS

15.30–16.00

Forurensning i urban snø

Foredragsholder: Hans Kristian Daviknes , Bymiljøetaten Oslo kommune

16.00–16.15

Avslutning

Geir Sørensen

Halvor Røsbak Feragen

Overingeniør Renovasjonsetaten, prosjekt deponiavslutning Grønmo (7 år) Avdelingsingeniør Renovasjonsetaten, miljøovervåkning av Grønmo (3 år) Lektor i videregående skole (3 år) Hovedfag kjemi 3 års lærererfaring.

Egil Solheim

Prosjektdirektør, NOAH AS

Karl Kristensen

Kine Martinsen

Victoria Eriksson Russo

Gøril Aasen Slinde

Hilmar Sævarson

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Siri Haug

Sigrid Lund

Tone Ankarstrand

Gudny Okkenhaug

Fagansvarlig / Førsteamanuensis, NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NMBU

Ingar Johansen

Christian Schöpke

Laura Sanna

Wioletta Worona

Glenn Vidar Karlsen

Marte Muri

Hans Kristian Daviknes