Lukk søk

Deponiseminaret 2019

Årets deponiseminar vil blant annet ha fokus på deponienes rolle i en sirkulær økonomi og hvordan avslutte og legge tilrette for etterbruk av deponi. Det vil også komme en oppsummering av rapporten til ekspertutvalget om farlig avfall. Forskrift om gjenbruk og sanering av betong samt effektene av utlekking av seksverdig krom fra betong blir også tema.

Beskrivelse
Program

Vedlagt finner dere presentasjonene fra årets deponiseminar:

Aktuelle membraner for deponier?, Harald Ihler, Viacon

Hvordan er FM i Viken organsiert mtp fokus på deponioppfølging?, Kari Skogen

Har vi funnet olje? Betraktninger fra et laboratorieperspektiv, Ada Kristoffersen, Teknisk Innesalg BU Contaminated Sites Testing, Eurofins

Utlekking av seksverdig krom fra betong – et hinder for gjenvinning, men hva er den egentlige miljøeffekten?, Cathrine Eckbo, Avdelingsleder Forurensning og arealutvikling, NGI

Status og innhold av forskriften om gjenbruk og sanering av betong, Vanja Alling, Miljødirektoratet

Eksempel fra Nye Langøyene, Indre Oslofjord, EBY med Langøyene, Bjørn Vadholm, WSP Norge

Avslutning av deponier og tilrettelegging for etterbruk, Gunvor Baardvik fra NGI

Innovasjonsbehov for økt gjenvinning av overskuddsmasser og avfall – hvordan tenke nytt?, Helen Kristine French, NMBU


Resten kommer fortløpende.


Årets deponiseminar starter med litt faglig inspirasjon før middag.

Blant annet vil vi høre hvordan AF-Decom tilrettelegger sin deponivirksomhet for å imøtekomme den sirkulære økonomien.

Oslo kommune, Eiendoms-og byfornyelsesetaten forvalter Langøyene i Indre Oslofjord. Dette er et stort, gammelt deponi som krever opprensing. Vi får høre om dette prosjektet.

Avslutning og etterbruk av deponier er et tema som interesserer store deler av deponibransjen. NGI forteller om tilrettelegging av slike områder for etterbruk.

Alt dette er allerede første dag - dere kan gå til middag med en hel masse å snakke sammen om!


Dag to er en full dag med innlegg og foredrag.

Blant annet kan vi melde om at Miljødirektoratet orienterer om status på betonforskriften. NGI og Sintef har et oppdrag om en vurdering av materialgjenvinning av beton og hvordan det forholder seg i forhold til kravene for CrVI. For å fortelle oss om dette kommer Cathrine Echbo fra NGI.

Fylkesmannen i Viken kommer og orienterer om ny organisering og hvordan oppfølging av deponiene vil være fremover.


Overnatting kr.1245, - må bestilles og betales av deltakeren selv via https: //www.nordicchoicehotels.no med kode «AVFALLNORGE»

Book rom innen 4. oktober for å få garantert plass og avtalt pris.

- Legg inn hotellet du vil bo på, dette er ikke en side bare for dette hotellet.

Onsdag 6. november

16.00–22.30

1600 - 1730:

 • Åpning og oppsumering av rapporten til ekspertutvalget om farlig avfall, Cecilie Lind, Avfall Norge
 • Deponienes rolle i en sirkulær økonomi, Thomas Henriksen, AF Dekom
 • Avslutning av deponier og tilrettelegging for etterbruk, Gunvor Baardvik fra NGI
 • Eksempel fra Nye Langøyene, Indre Oslofjord, EBY med Langøyene, Bjørn Vadholm, WSP Norge

2000:

Middag

Torsdag 7. november

09.00–15.00

0900:

 • Status og innhold av forskriften om gjenbruk og sanering av betong, Vanja Alling, Miljødirektoratet
 • Utlekking av seksverdig krom fra betong – et hinder for gjenvinning, men hva er den egentlige miljøeffekten?, Cathrine Eckbo, Avdelingsleder Forurensning og arealutvikling, NGI

1000: Pause

 • Har vi funnet olje? Betraktninger fra et laboratorieperspektiv, Ada Kristoffersen, Teknisk Innesalg BU Contaminated Sites Testing, Eurofins
 • Innovasjonsbehov for økt gjenvinning av overskuddsmasser og avfall – hvordan tenke nytt?, Helen Kristine French, NMBU
 • Mottakskontroll i praksis, paneldebatt med deltagere fra bl.a. Iris, NG og Lindum

1200: Lunsj

 • Klimatilpasningstiltak på gamle deponier, Kjølbekk (RIG), Elisabeth Sjøldal konsulent fra Work on land
 • Hvordan er FM i Viken organsiert mtp fokus på deponioppfølging?, Kari Skogen
 • Aktuelle membraner for deponier?, Harald Ihler, Viacon


1500: Avreise

Endringer i programmet kan forekomme