Lukk søk

Farlig avfall seminar

Årets farlig avfall seminar er i år lagt til Bergen by, hvor vi får mulighet til å besøke et av Norges største renovasjonsselskap, BIR (Bergensområdet interkommunale renovasjonsselskap). Her vil vi få en omvisning, og muligheter til å få høre hvordan BIR håndterer og behandler sitt avfall.

Beskrivelse
Program

NY frist for Early-bird, 15 mars! da øker prisen med 500 kroner

PRAKTISK INFO:

Programmet videre vil inneholde siste nytt fra myndighetene, og vi gjør et tilbakeblikk på året 2018 med de mange branner i bransjen. Hvordan kan vi forebygge at noe lignende skjer igjen? Samtidig tar vi for oss en av de store aktualiteter fra 2018, nemlig plast. Hvor stor plass vil denne fraksjonen kunne ta i et farlig avfalls perspektiv?
Disse temaene samt andre “brennende” emner vil bli tatt opp på årets farlig avfall seminar, så meld deg på allerede nå.


Onsdag 27. mars

10.00–16.00

Møteleder Ståle Tonheim BIR

1000-1030 Registrering

1030-1115 BIR informerer om sine anlegg, Linn Cecilie Moholt, BIR

1130-1215 Lunch

1220 Buss til anleggene

1230-1500 Befaring hos BIR sine anlegg. Ståle Tonheim, BIR

1500-1530 Enkel servering på hotellet

1530-1600 Nytt anlegg, nye utfordringer. Stein Johnsrud, Trondheim Renholdsverk

1600 Friske meninger om farlig avfallsbransjen. Kurt Oddekalv

1900 Middag

Torsdag 28. mars

09.00–15.00

Møteleder Stein Johnsrud

Velkommen

0905-0930 Orientering fra Miljødirektoratet ved Ingebjørg Svindland

0930-0950 Relevant orientering for farlig avfallsbransjen og spesifikt rundt mottak og håndtering av eksplosiver fra DSB v/Arne Lærdal

0950-1000 Spørsmål fra salen til Miljødirektoratet og DSB

1000-1030 En operatørs hverdag

1030-1100 Pause

1100-1130 Tanker for planlegging og etablering av nytt farlig avfallsmottak på Haraldrud ved Norsk gjenvinning

1130-1230 Lunch

1230-1300 Brann på avfallsanlegg. Ved Terje Madsen, Bergen Brannvesen

1300-1330 Praktisk HMS ifm håndteringen av farlig avfall. SJA. Ved Janne Jarstein, Horisont Miljøpark

1330-1400 Informasjon om workshop digitalt verktøy for hjelp med sortering. Ved Malin, Avfall Norge

1400-1415 Pause

1415 -1445 Hva er drypptørr emballasje og hvordan forholder det seg til UN 3509?" Ved Svein Erik Rødvik, Grønt Punkt Norge

1445-1515 Mikroplast et trojansk hest for transport av miljøgifter. Ved Bert van Bavel, Niva

1515 Avslutning og vel hjem.