Lukk søk

Kurs: Basiskarakterisering

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

EARLYBIRD t.o.m 1. mars. Da øker prisen med 500 kr.

Basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

 1. Innføring i lover, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell som har betydning for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.
 1. Basiskarakterisering av avfallet. Her gås det gjennom kravene til basiskarakterisering av avfall til deponi, herunder basiskarakteriseringens 4 hovedtrinn;
  1. Vurdering om avfallet kan deponeres
  2. Klassifisering og karakterisering av avfallet
  3. Prøvetaking og analyse
  4. Dokumentasjon og dokumenthåndteringen
 1. Mottakskontroll av avfall til deponi. Her gås det gjennom krav til mottakskontrollen og hvordan denne kan gjennomføres. Det legges vekt på både dokumentkontroll før avfallet er mottatt og kontroll av selve avfallet.

Torsdag 21. mars

09.00–16.00

Foredragsholder: Marit Asklien Overingeniør, MOVAR IKS

Kl. 09.00-16.00

 1. Presentasjon av deltakere og kursholder
 1. Sentrale lover og forskrifter
 1. Veiledningsmateriell og standarder
 1. Definisjoner
 1. Basiskarakterisering
  1. Vurdering om avfallet kan deponeres
  2. Klassifisering

kl 11.30-12.15 Lunch

Basiskarakterisering forts.

  1. Prøvetaking og analyse
  2. Dokumentasjon
 1. Avfall som oppstår jevnlig
 2. Mottakskontroll
  1. Dokumentkontroll
  2. Visuell kontroll
  3. Stikkprøvekontroll
  4. Avvisning
  5. Metoder for prøvetaking og testing

Det vil bli satt av tid til pauser underveis.

kl 16.00 Avslutning og avreise

Marit Asklien

Overingeniør, MOVAR IKS

Stilling: Overingeniør hos MOVAR. - Overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass. Ansvar for kontrollprogrammene ved Solgård Avfallsplass. Utarbeidelse av prosedyrer for Solgård Avfallsplass. Miljørapportering. Prosjektleder og deltager for diverse prosjekter ved renovasjonssektoren. Tidligere sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods på landevei. - Østfold Fylkeskommune: Sensor i gjenvinningsfaget Tidligere stillinger i andre bedrifter: - Laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. Kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Utdannelse: - Høyskoleingeniør - Kjemi, studieretning bioteknologi - Høgskolekandidat, Informatikk Erfaring som kursholder: - Drift av deponi for Avfall Norge - Interne kurs i farlig avfall for MOVAR