Lukk søk

Webinar: Nettverk for unge i bransjen - informasjon og oppstart

15. juni 0930 - 1100 holdes det en oppstarswebinar for et bransjenettverk for å samle unge i bransjen. Vil du være med å engasjere deg, eller bare delta? Webinaret er åpent for alle.

Beskrivelse
Program

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er i en voldsom utvikling med ambisiøse krav og mål om utvikling. Engasjerte, kreative og fagsterke unge, er en vesentlig del av løsningen når bransjens utviklingspotensiale skal realiseres.

Bransjen har blitt enda mer attraktiv for unge, og de strømmer til. Derfor er det tatt initiativ til å starte et nettverk for å samle de unge i bransjen på en felles plattform for samhandling, erfaringsdeling, nettverksbygging og såklart noen sosiale tilstelninger.

15. juni holdes det en oppstarswebinar for å samle dere unge for å informere om initiativet og planlegge for videre utvikling av nettverket. Det er mye spennende som må på plass i løpet av høsten. Nettverket trenger et engasjert styre som skal forme og drive det videre, så her har du muligheten til å bidra fra start.

Espen Mikkelborg, som er rådgiver i ÅRIM, vil lede oppstartsmøtet og er ivrig etter å bli med videre. Silje Rosenlund deltar fra Avfall Norge.

Vi gleder oss til oppstartsmøtet og ser frem til å få dine innspill og deltakelse på veien videre.

Møtet vil holdes gjennom ZOOM. Alle påmeldte får sendt ut lenke i forkant.

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program