Farlig avfall seminaret

 

Årets farlig avfallsseminar skal holdes i Langesund 29-30.mars.

 

Den første dagen vil store deler av tiden brukes til omvisning hos Renor. Vi skal før lunch få en presentasjon av selskapet og hva som skjer med det farlige avfallet dere sender til behandling. Etter lunch setter vi oss i buss og reiser til anlegget hvor vi får omvisning. Renor har dessverre ikke hjelmer til alle, så det er fnt om de av dere som har dette tar med egne. I tillegg er vernesko kjekt. På ettermiddagen er vi så heldige å få høre Direktør i Renor fortelle om hvordan han, som leder av en bedrift med potensielt stor arbeidsmiljøbelastning, tar ansvar for at de ansatte tør å si ifra dersom noe skulle føles utrygt.

 

Vi avslutter dag 1 med en middag i hotellrestauranten kl 19.00.

 

Dag 2 vil ha et mer variert program, men diverse problemstillinger om viktigheten med å få miljøgifter ut av kretsløpet vil være den "røde tråden". Vi får blant annet presentert potensialet for materialgjenvinning av farlig avfall. Dette går i dag i stor grad til destruering, men det er store ressursen som kan tas vare på og brukes som råvarer i annen produksjon. Karl Kristensen fra Bergfald miljørådgivning vil lose oss gjennom denne delen.

 Anders Evjen fra Eksplosivteknikk kommer for å lose oss gjennom utfordringene i forbindelse med mottak, håndtering og mellomlagring av eksplosiver. Det vil bli satt av litt tid til spørsmål på dette temaet, så det er bare å benytte anledningen til å få svar på det dere lurer på!

Vi er også så heldige å ha fått inn Rune Fink fra Nordisk Emballasjetesting. De holder på med testing av emballasje for blant annet farlig avfall og farlig gods. Rune vil fortelle om riktig merking, riktig bruk av emballasje for farlig avfall og eventuelle konsekvenser ved ikke riktig bruk. 

 

Mer nøyaktig program vil legges ut nærmere.


Meld deg på innen 25.februar, da går prisen opp med kr. 500,-
Overnatting må bestilles av deltakeren innen 14.mars

 

 

 

Program kommer.

Oppstart 29.mars kl 10.00

Avslutning kl 16.30

Middag kl 19.00

Dag 2 oppstart kl 09.00

Avslutning kl 15.00

Quality Hotel Skjærgården, Stathelleveien 35, 3970 Langesund

Deltakeren bestiller selv overnatting på mail innen 14. mars 2017: mona.torre@choice.no

eller pr telefon: 35 97 81 44 og henviser til Avfall Norge 29.03.2017

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Fagansvarlig: Malin Granlund, mobil: 95 90 36 91, Epost: malin.granlund@avfallnorge.no
Kurssekretær: Karin Halvorsen, telefon sentralbord 24 14 66 00, Epost: karin.halvorsen@avfallnorge.no

 

 • Kurs-/seminarbekreftelse
  • Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart.
  • Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp
 • Kurs-/seminaravgift
  • Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet
  • Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs-/seminarbekreftelsen
 • Antall deltakere
  • Minimum antall deltakere på våre kurs er 15. På seminarer varierer antallet noe.
  • Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere.
  • Dersom arrangementet ikke er fulltegnet, kan påmeldinger mottas etter fristens utløp
   • Vi har en avbestillingsfrist mot konferansested, og må bestemme oss 4 uker før
 • Hotellbooking
  • Avfall Norge reserverer rom på arrangementshotellet som holdes til en gitt dato, deltakeren må selv bestille og betale overnatting.
  • Garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp, men bare når overnatting er inkludert i kurs-/seminarpakken.
 • Avmelding
  • Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs-/seminaravgift bli refundert. Ved avmelding etter at faktura er sendt, vil full deltakeravgift bli belastet.
  • Bindende påmelding 4 uker før arrangementstart
  • Sykdom er dessverre ikke avbestillingsgrunn
  • Deltakeren kan erstattes med en kollega. I så tilfelle må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren, samt kontaktinformasjon.
 • Avlysning
  • Avfall Norge kan avlyse arrangementer ved for få påmeldte ved utløp av påmeldingsfrist
  • Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses, vil den bli refundert.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo