Skiftleder med begrenset personalansvar

Vi har ledig en fast, 100 % stilling som skiftleder med begrenset personalansvar. 

Gjenvinningsstasjonen består av mottak og behandling av alle typer avfall som ikke kan leveres gjennom vanlig renovasjon. Hovedarbeidsplassen er Skedsmo gjenvinningsstasjon. Det kan også være aktuelt å arbeide ved andre gjenvinningsstasjoner vi drifter. Det er pr. nå 20 fast ansatte på gjenvinningsstasjonen til sammen.

Arbeidsoppgaver

 • Skiftleder for ditt team med arbeid dag/kveld og annenhver lørdag
 • Koordinere arbeidet med tanke på trivsel og effektivitet
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler
 • Ta imot telefon vedrørende sykefravær, følge opp korttidsfravær
 • Drifte skiftet etter planlagt bemanning og se løsninger internt
 • Delegere adhoc-oppgaver innad på skiftet
 • Bindeledd mellom driftsleder og de ansatte
 • Tar ansvar for sikkerhet under ditt skift
 • Følge opp rutiner og prosedyrer
 • Sørge for at forbruksartikler er på plass
 • Utnyttelse av ressursene på en optimal måte for ROAF

Kvalifikasjoner

 • God helse (arbeidet er fysisk krevende)
 • Ledererfaring med personalansvar i minimum ett år
 • Førerkort kl. B, ønskelig med førerkort kl. C, T1-4 (truckførerbevis)
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper er et krav
 • Generelle datakunnskaper

Utdanning

 • Administrasjon og ledelse
 • Annet
 • Bil- / Mekanikerfag
 • Bygg og anlegg
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Transport / Spedisjon

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo