Nyheter fra Avfall Norge

23-02-2017

Innovasjonsprisen 2017

Har din bedrift utviklet noe nytt, spesielt eller banebrytende innenfor sirkulær økonomi eller avfall og gjenvinning, eller vet du om noen som har? Gjør dere klare for å sende inn nominasjoner til Innovasjonsprisen 2017!

22-02-2017

Innspill til ny returordning

En ny returordning for fritidsbåter har på sikt potensiale til å være selvfinansierende.

20-02-2017

En ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinært tiltak

16-02-2017

Prosjekter i 2017

En rekke fagprosjekter settes nå i gang i Avfall Norge, med finansielt bidrag fra medlemmer og andre.

15-02-2017

Økt krav til sortering av bygg- og anleggsavfall i TEK 17

Avfall Norge foreslår krav om sortering av minimum 70 vektprosent av bygg- og anleggsavfall i ny byggteknisk forskrift.

02-02-2017

Avfall Norge lanserer ny visuell identitet

Skal representere hele avfalls- og gjenvinningsbransjen

01-02-2017

Nettbasert veilder til KOSTRA-rapportering

27-01-2017

EU-parlamentet har stemt over avfallsdirektivene

Innebærer endringer i seks ulike direktiver om avfall.

25-01-2017

Obligatorisk kildesortering gir nye jobber

Miljødirektoratet foreslår krav om utsortering av mat- og plastavfall både for husholdninger og næringslivet. Dette vil gi ny verdiskapning i den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen. Utsortering av matavfall fra husholdninger kan alene skape 440 nye arbeidsplasser i følge beregninger fra Avfall Norge.

20-01-2017

Snart tid for årets konferanse om marin forsøpling

7.- 8. februar inviterer Hold Norge Rent til sin årlige konferanse om marin forsøpling.Turen går til Sola kommune utenfor Stavanger, og på programmet står samarbeid, dykking, undervannsdroner og FNs bærekraftsmål.

[Arkiv]


 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo