Høringsuttalelse til Difis forslag kriterier for bærekraftig innsamling av husholdningsavfall 2018

Anskaffelser er et effektivt verktøy for å fremme miljø og bærekraft. Offentlige innkjøp​ kan fungere som en katalysator for å stimulere viktig innovasjon og teknologiutvikling i hele verdikjeder. For renovasjon vil dette kunne støtte opp under den sirkulære bioøkonomien som gir betydelig ny verdiskapning og grønn konkurransekraft i mange sektorer. Arbeidet som Difi gjør er viktig, og Avfall Norge gir her våre innspill.

Kontakt oss

Bjørn Erik Rui

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Offentlige anskaffelser
Telefon:  91169074

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262