Lukk søk

Avfallsforsk

Nettverket for avfallsrelatert forskning og utvikling

Avfallsforsk er et nettverk for å fremme forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning, ressurser og sirkulærøkonomi.

​Avfallsforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling innen avfallsområdet, herunder

 • Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og finansieringskilder
 • Tilrettelegge for forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen
 • Være en drivkraft i formidling av trender og forskningsresultater innen avfall og gjenvinning
 • Fungere som sparringpartner om finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU
 • Formidling og kommunikasjon av FoU prosjekter

Medlemskap

Kontingenten for medlemskap i Avfallsforsk er kr 7.500,- i 2017. Vil du være med? Send oss en e-post. Legg ved logo og en kort tekst om dere som vi kan publisere på Avfallsforsk sin åpne Facebookgruppe.

Velkommen!

Styret i Avfallsforsk 2017 - 2018

 • Styreleder Nancy Strand, Avfall Norge
 • Cecilie Lind, Ragn Sells
 • Bjørn Magnus Iversen, COWI
 • Tormod Briseid, Nibio
 • Rudolf Meissner, IVAR
 • Guro Husby, Norsirk
 • Sigrun Jahren, NTNU
 • Lars Brede Johansen, Grønt Punkt Norge (vara)
 • Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning (vara)
 • Marianne Seland, Lindum (vara)

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk
Telefon: 92292262

Følg oss