Lukk søk

Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall

Publisert: 25. januar 2019 | Fagområde: Biologisk behandling, Politikk og rammevilkår | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge har sammen med Norsk Industri og Bellona sendt et innspill til Klima- og miljødepartementet vedgjørende forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall.

Forslag til planprogram - Dalen gruve

Publisert: 31. januar 2018

Det pågår høring av et planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik. En tilsvarende prosess med planprogram og konsekvensutredning har vært gjennomført for et prosjekt i Raudsand i Nesset kommune ...