Finalister Kommunikasjonsprisen

Kommunikasjonsprisen belønner innsats knyttet til kommunikasjonstiltak og prosjekter i og utenfor bransjen. Her er årets finalister! Vinner annonseres under festmiddagen på Avfall Norges årskonferanse 6. juni.
Av: Avfall Norge | Publisert: 14. mai 2018

Bransjen opplever mye god kommunikasjon, både gjennom kampanjer mot forbrukere, gjennom samarbeid, og gjennom flere prosjekter. Hele 8 kandidater var nominert til årets kommunikasjonspris. 

Årets tre finalister har bidratt til forbedrede holdninger og interesse for avfall og gjenvinning og sirkulærøkonomi gjennom helhetlige og tydelige budskap. De har på hver sin måte bidratt til endring i atferd hos forbrukere, kunder eller næringsaktører knyttet til for eksempel sortering, materialgjenvinning eller avfallsreduksjon. De har også bidratt til økt kunnskap og kompetanse om bransjen og viktigheten av å ta vare på ressursene.

Se utdelingen under festmiddagen i Stavanger

Årets finalister er:

LOOP
Mette Nygård Havre
ÅRIM

LOOP - DEN NORSKE RESTAVFALLSPOSEN

Den Norske Restavfallsposen bestod av en bildeserie på syv bilder og en stop-motion film for å skape oppmerksomhet rundt hvor mye forbrukeren kaster feil i restavfallet. Målet var å skape bevissthet om at vi kaster store mengder ressurser som kunne vært kildesortert, spist eller brukt på nytt.

LOOP hyret Mepex til å sammenstille plukkanalyser fra hele landet til representative tall på hva vi nordmenn kaster feil i restavfallet i løpet av et år. Resultatet av analysen viste at to tredjedeler av det som havner i restavfallet kastes feil. Dette tallmaterialet brukte LOOP i kampanjen og visualiserte mengdene av emballasje, tekstiler, elektronikk og mat som havner i restavfallet.

Kortfilmen LOOP “Den norske restavfallsposen” ble også populær i sosiale medier hos kampanjedeltakerne og på sortere.no sin Facebookside. Den nådde 134.000 personer.

Bildeserien og kortfilmen vant pris i kategorien “kampanje” i Norges største konkurranse innen visuell kommunikasjon: Visueltkonkurransen 2017. Konkurransen presenterer det

ypperste av arbeider innen fagfeltene grafisk design, illustrasjon, digital design og Moving Image.  Over ett år etter at bildeserien ble lansert er den fortsatt populær. Nylig ble den trykket i sin helhet på infinitummovement.no.

LOOP sin kampanje var kreativ med gjennomtenkte og kreative bilder som gav forbrukeren en troverdig opplevelse av hvor mye avfall som blir kastet. Bildene var supplert med et tydelig, overbevisende og faktabasert budskap som ofte appellerer mer og bidrar til atferdsendring. De tilpasset budskapet til flere kanaler og laget filmer til YouTube som alle medlemmer og avfallsselskaper kunne benytte. Dette, med fokus på samarbeid, kreativitet og gjennomslag i medier, er årsaken til at LOOP er med i årets finale.

Se Stop-motion filmen på YouTube.


METTE NYGÅRD HAVRE

Mette har et brennende engasjement for at folk skal spise opp maten sin og dermed redusere matsvinnet. Derfor startet hun, sammen med sin familie, folkebevegelsen ““Spis opp maten” som nå har 23 000 følgere på Facebook og 21 000 på Instagram.

Det startet da Mette var med på en plukkanalyse i forbindelse med sin jobb i BIR (Bergenområdets Interkommunale renovasjonsselskap) hvor hun fikk øynene opp for hvor mye spisbar mat som kastes. I 2017 valgte hun derfor å ta permisjon fra jobben i BIR for å etterfølge engasjementet på fulltid.

Mette sitt initiativ har ført til direkte atferdsendring hos næringslivet da hun fikk Q-meieriene til å endre datomerkingen på melkekartongene til «Best før, men ikke dårlig etter». Tine og flere aktører har fulgt etter. Mette og familien mottok i 2017 Q-prisen for innsatsen med endringen av datomerki

Mette er aktiv debattant i lokale og nasjonale medier og har en stemme som blir lyttet til. Hun er ofte gjest i «God morgen Norge» med gode tips og råd til hvordan du og jeg som forbruker kan bli «matreddere». Spiegel TV var nylig på besøk fra Tyskland og laget en reportasje med Mette sin familie og nye selskap «Grønne verdier». Det førte blant annet til at tyske butikker nå har fått skilt i butikkene med oppfordring om å ta med enslige bananer.

Nylig mottok hun Hordaland fylkeskommunes «Miljøpris 2017» for sitt arbeid mot matsvinn.

Mette lever som hun sier og engasjerer seg i folks forbruksmønstre og avfallsreduksjon generelt da hun i hele 2014 gjennomførte hun «shoppestopp» for å sette fokus på dette.

Mette er en såkalt “influencer” og bidrar til atferdsendringer hos forbrukere og næringsliv. Hun har et budskap som er dagsaktuelt og som treffer alle. Hun lever budskapet fullt ut med sin familie og bruker effektive kanaler på å få ut budskapet. Hennes måte å kommunisere et viktig budskap på er kreativt, nytenkende og vedvarende. Dette er hovedårsaken til at Mette Nygård Havre er i årets finale.

Følg Spis opp maten på Facebook


ÅRIM - ÅLESUNDSREGIONENS INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP

ÅRIM gjennomførte en kampanje i 2017 til 2018 i sammenheng med innføring av sortering av matavfall, glass og metall i egne dunker hjemme.

De gjorde en grundig evaluering før og etter gjennom en undersøkelse i alle ÅRIMs tolv kommuner med tilsammen 300 respondenter i forkant av kampanjen med fokus på kunnskap rundt ordningene og holdninger til sortering av disse avfallstypene. I etterkant sendte de ut en oppfølging til Giske kommune med 100 respondenter for å måle endring

ÅRIM la også vekt på å spørre forbrukerne hvordan de ville motta budskapet, som nok bidro til at de fikk større gjennomslag. De sendte derfor all informasjon rett i posten til forbrukeren i tillegg til annen kommunikasjon.

ÅRIM fokuserte på et helhetlig og konsekvent budskap i alle kanaler som kommunestyret, media, webside, trykksaker, på biler eller annonser. Budskapet omhandlet hvordan ordningen fungerer, hva man skal gjøre med avfallet, hvorfor du skal sortere mer og avfallsreduserende fokus på matavfall med “smak, likt og se på maten”. I tillegg ble det benyttet følelser for å appellere til kundene, for eksempel “du er til å spise opp” sammen med to gulrøtter.

Etter tre måneder etter kampanjeoppstart ga forbrukerne tilbakemelding på at de var godt informerte, mer positive til å sortere matavfall og mer bevisste på hvor mye de kaster. På spørsmålet om hvilken holdning de har til å sortere matavfall, gikk svarene fra 67% positive i april 2017 til at 82% var positive til å sortere i februar 2018. På spørsmålet om hvilken holdning du har til å sortere glass og metall gikk svarene fra 85% positive i april 2017, til at 92% var positive til å sortere i februar 2018.

ÅRIM sin kampanje bidro til å endre atferd hos forbrukere og kunder knyttet til sortering og materialgjenvinning gjennom et helhetlig og tydelig budskap. ÅRIM sitt fokus på å evaluere sin målgruppe på deres holdninger, kunnskap og behov før og etter kampanjen bidro til en mer ressurseffektiv gjennomføring og et tydelig resultat. Dette er hovedårsakene til at de er årets finale.

Les mer om ÅRIM