Årets finalister til kommunikasjonsprisen 2019

Kommunikasjonsprisen belønner innsats knyttet til kommunikasjonstiltak og prosjekter i og utenfor bransjen. Her er årets finalister! Vinner annonseres under festmiddagen på Avfall Norges årskonferanse 19. juni.

Av: Mona Sæther | Publisert: 5. juni 2019

Vi fikk inn mange og gode nominasjoner til årets kommunikasjonspris - nå har vi plukket ut tre av de som går videre og har muligheten til å vinne hedersprisen.

Årets tre finalister har bidratt til å forbedrede holdninger og interesse for avfall og gjenvinning og sirkulærøkonomi gjennom helhetlige og tydelige budskap. De har på hver sin måte bidratt til endring i atferd hos forbrukere, kunder eller næringsaktører knyttet til blant annet sortering, materialgjenvinning og avfallsreduksjon. De har også bidratt til økt kunnskap og kompetanse om bransjen, og dermed viktigheten av å ta vare på ressursene.

Årets finalister er:

  • LOOP
  • Vesar
  • Avfall Sør


LOOP - "#5forhvalen"


“Plasthvalen”, som ble funnet strandet utenfor kysten av Sotra med magen full av plast, var overalt i tradisjonelle og sosiale medier, og historien vekket et enormt engasjement. Mange ville gjøre noe, men hvor begynner man når problemet er så stort? Og hvordan kan man bidra selv i en stressa hverdag?

Slik oppsto ideen til Instagram-kampanjen #5forhvalen - rydd verdens hav på farta. #5forhvalen spiller på det etablerte begrepet “5 om dagen” (frukt og grønt) og handler helt enkelt om å få folk til å plukke fem søppelting om dagen, hvor som helst og når som helst.

Kampanjen tok Instagram med storm da den ble lansert i august 2018. Totalt er det lagt ut 5000 innlegg på Instagram med hashtaggen. Flere kjente Instagramprofiler, som blant annet Funkygine og Jenny Skavlan, har engasjert seg med innlegg og stories.

LOOP sin kampanje har et tydelig budskap som har engasjert mange, også utenfor bransjen. Kampanjen har ført til at terskelen for å plukke søppel fra gata, på vei til jobb, på stranden eller i parken, har blitt lavere. Med en tydelig målgruppe, nytenkende og kreativt budskap er LOOP finalist til Avfall Norges kommunikasjonspris.

Avfall Sør - "Takk-kampanjen"


Kampanjen tar utgangspunkt i at stolthet slår skyld, hvor de peker på at “Stolthet er en større motivator enn skyldfølelse når målet er å endre folks miljøvaner”.

Kampanjen ble bygget rundt å takke de som er gode til å sortere, i stedet for å klage på, og skremme de dårlige.

De valgte å introdusere et emosjonelt nivå i kommunikasjon på hjemmesiden, ved å skryte av fire ulike mennesketyper:

  • Miljøentusiasten som trenger påminnelse og applaus.
  • Gjerrigknarken som i tillegg trenger å forstå den økonomiske gevinsten.
  • Tvileren som må overbevises om behovet og effekten.
  • Latsabben som i tillegg endre rutiner, og føler behovet for å «bli med».

En stor del av kampanjen ble viet digitale kanaler med både programmatiske annonser samt Facebook og Snapchat.I tillegg ble det annonsert i papiravis og det ble kjørt en kampanje med tydelige skilting på gjenvinningsstasjonene. Takk for at du viser oss alt! Kampanjen ble videreutviklet til bruk ved innføringen av krav om bruk av gjennomsiktige søppelsekker på gjenvinningsstasjonene. Hovedfokuset her er at materialgjenvinningen skal opp mens ressurser og uønskede gjenstander som farlig avfall og EE-avfall skal ut av restavfallet. Kampanjen har fått stor oppmerksomhet både blant publikum og i bransjen. Innbyggerne forstår budskapet godt, og tar humoren i bildene.

Kampanjen er kreativ med mye humor som treffer målgruppen godt. De viser til svært gode målinger av kampanjen, med fokus på bedre kildesortering. En tydelig målgruppe, gode resultater og fokus på sirkulærøkonomi gjør Avfall Sør finalist til årets kommunikasjonspris.

Vesar - "Takk for at du kildesorterer - det nytter!"


Ved lokal gjenvinning av matavfallet fra innbyggerne ved Den Magiske Fabrikken, har Vesar hatt fokus på å vise at det nytter å kildesortere – blant annet ved å synliggjøre gjenvinningen av matavfallet gjennom kampanjen “takk for at du kildesortere - det nytter!”. Matavfallet gjenvinnes til klimavennlig biogass, verdifull biogjødsel og grønn CO2. I tilknytning til Den Magiske Fabrikken er det et bobleveksthus hvor det dyrkes klimavennlig tomater.

Som takk for god kildesortering har alle husstander og fritidsboliger fått en verdikupong som kan byttes i en gratis pakke klimavennlige tomater fra Den Magiske Fabrikken. Kupongen ble sendt ut med kildesorteringskalenderen, som er i aktiv bruk av innbyggerne.

Det ble i perioden solgt/levert ut 1176 kg (tilsvarende 2048 beger) klimavennlige tomater i den første perioden (desember til februar).

I tillegg til utdeling av verdikupongen med kalenderen, benyttet Vesar hjemmesiden sin samt facebook til å informere om tomatene. Tomatene og kampanjen ble også synliggjort i de butikkene hvor de ble solgt, gjennom plakater og synlighet i butikk – samt informasjon fra butikkens personale. Det ble også laget filmer som ble spredd i sosiale medier, og som ble delt i butikkene sine kanaler.

Vesar har over tid hatt fokus på å vise at det nytter å kildesortere, ved å vise hva avfallet blir til spesielt gjennom å eksemplifisere dette med matavfallet som gjenvinnes lokalet. Med renovasjonsbiler med «Takk for maten, jeg kjører på biogass laget av ditt matavfall», utdeling av gratis kanner med biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken (Takk for maten. Den er nå på kanne. Så må du selv huske å vanne!), utdeling av gratis jord laget av hageavfall.

Kampanjen har et tydelig og overbevisende budskap som med godt innhold viser siruklærøkonomi i praksis. Her har Vesar vist med kreativitet hvordan innbyggernes kildesortering nytter. De har fokus på et godt og gjennomførbart design, som gjør kampanjen lett kjennbar, og er derfor en finalist til årets kommunikasjonspris.


Kommunikasjonsprisen blir delt ut under Avfall Norges årskonferanse 18. - 20. juni på Gardermoen!

Juryen

Årets jury består av:

Mona Nordhammer Sæther, Avfall Norge

Kari-Lill Ljøstad, Grønt Punkt Norge

Bente Sørum, Ragn-Sells

Tone Olden, Trondheim renholdsverk

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter