Årets vinner og finalister REdus Innovation Ideation

Syv grupper fra NTNU og NMBU var med i ideutviklingsprosessen REdu Innovation Ideation for å vinne presentasjon på årets konferanse i Stavanger. Vinnerne mener avfalls- og gjenvinningsbransjen vil være en viktig brikke for å sikre bærekraftige og helhetlige løsninger på dagens utfordringer. Les mer om vinnerideen og årets finalister.
Av: Avfall Norge | Publisert: 18. mai 2018

Det er andre året REdu arrangerer casekonkurransen Innovation Ideation, som videre vil være en del av REdu Ideaton, på NTNU og NMBU. Studentene jobber med ideutvikling fra tema til konsept på to måneder. Les mer om konsept og prosess her

Årets grupper fokuserte på temaet “Industriell bærekraft” og utviklet mange gode ideer på alt fra apper for sortering av plast, reduksjon av matsvinn hos bedrifter, Tinder for gjenbruk, en konsulenttjeneste for sirkulærøkonomi, til å utnytte alt kjøtt på kua, eller bruk av tare for en bærekraftig fremtid.

Vi er imponert og stolte over alle studentene som deltok i konkurransen og det var kamp om finaleplassen mot slutten. Vi vil takke universitetene og studentorganisasjonene for bistand med å gjennomføre og markedsføre konkurransen.

Prosessen ble ledet av REdu med tilbakemeldinger og beslutning fra juryen bestående av representanter fra Innovasjon Norge, Forbrukerrådet, Abelia og Avfall Norge.

Her er vinner og de to finalistene:

Vinner: Tare for en bærekraftig fremtid

Studentgruppe: Ellie Johansen og Ingeborg Hollekim Bringslid

Biologistudentene, som nå tar en toåring master i marinbiologi ved NTNU i Trondheim, mener avfalls- og gjenvinningsbransjen vil være en viktig brikke for å sikre bærekraftige og helhetlige løsninger på de utfordringene vi ser i dag. De ønsker å bidra med nyskapning som samfunnet kan dra nytte av gjennom blant annet å utvikle teknologiske løsninger som kan bidra til mer bærekraftig plastproduksjon ved bruk av marin biomasse som hovedkilde. De mener at ved å koble taredyrking til oppdrettsanlegg vil det minske miljøbelastning, samt bidra til økonomisk og økologisk lønnsomhet.

Deres visjon:
“Hva om laksen du kjøper i butikken var garantert 100% havbasert? Med dette mener vi alt, fra fôret den har spist, til laksen selv og også emballasjen den kommer i.

Resten av konseptet får dere høre på årskonferansen 6. juni da studentene skal pitche på scenen foran 900 mennesker. Om dere vil vite mer, så møter dem for mer informasjon på Avfall Norges stand eller dere kan kontakte ellief@stud.ntnu.no.

Vi legger ut mer informasjon etter konferansen.

Juryen besluttet disse som vinnere da deres konsept tar for seg er et veldig spennende og dagsaktuelt tema. I tillegg var besvarelsen detaljert og faglig beskrevet som viser at studentene kan mye om temaet innenfor biologi og engasjerer seg stort for ideen. Med tverrfaglige innspill fra bransjen og andre aktører kan dette skape industriell bærekraft.

Vi gleder oss til å høre deres innlegg 6, juni

Les mer om konferansen - obs! prisene stiger fra og med 23. mai!

Finalist: GRIP 

Studentgruppen: Miriam Mekki, Kristian Ebnes og Esther Haugland

Omstilling til sirkulære verdikjeder er et sentralt mål i norsk og europeisk politikk. Det er et stort behov for å spre kunnskap om hvilke konkrete grep man som bedrift kan ta for å tilpasse seg en sirkulær økonomi. Et sentralt element i en sirkulær økonomi er å omstille den tradisjonelle avfallsbransjen til å være en råstoffprodusent til nye produkter. Så hva betyr dette for den enkelte virksomhet?

Med bakgrunn i avfallsmiljøet på NMBU, foreslår studentgruppen konsulenttjenesten GRIP, som har som formål å bygge kompetanse om sirkulær økonomi i bedrifter. Gjennom korte, effektive workshops gis det konkrete forslag til hvordan bedriften kan gjøre grep for å tilpasse seg en sirkulær økonomi. 

En workshop vil tilpasses den enkelte bedrift, men vil bygges over en felles mal. Workshopen starter med et kurs i sirkulærøkonomi, etterfulgt av en workshop der det fokuseres på forbedringsområder i spesifikke produkter i bedriftens portefølje. I etterkant vil resultatet presenteres i en rapport med spesifikke råd til bedriften. 

Juryen vurderte en konsulenttjeneste som noe som er aktuelt og det er et behov for i og utenfor bransjen, i tillegg var det positivt at de var så konkret på innholdet og gjennomføring.

REdu og Avfall Norge ønsker å ta innspill fra dette i arbeidet med hvordan vi skal øke kompetanse på sirkulærøkonomien i bransjen fremover.

Ønsker du mer informasjon om denne ideen, og høre mer om fremdriftsplan ta kontakt med miriam.mekki@nmbu.no


Finalist: “Finder” - lettere å gi bort enn å kaste

Studentgruppen bestod av: Elisa Winger Eggen, Jørgen Madsø og Simon Rummelhoff

Studentenes problemstilling:
Vil man kunne gjøre ombruk mer lettvint og populært ved å utvikle en ombruksapp med “Tinder-sveiping” som konsept?

Bakgrunn:
Vi lever i et bruk- og kast samfunn, der noen kaster gjenstander som andre kan ha bruk for. Dette fører til at fullt brukbare ting må igjennom en lang og omfattende prosess før de kan brukes igjen. Med ombruk vil vi kunne redusere unødvendig produksjon, forurensing og kasting.

Med appen “Finder”, som skal ha “Tinder-sveiping” som konsept, mener vi at det kan bli et morsomt tidsfordriv og en viktig påminnelse om at mange gjenstander kan hentes gratis og brukes om igjen.

Mål med appen
1. Gjøre det lettere å legge ut ting på et “gi bort marked”
2. Synliggjøre mengdene av brukbare ting som (kan) gis bort
3. Fremme ombruk ved å gjøre det morsomt og tidseffektivt

Juryen vurderte dette som et godt og enkelt konsept på en app som har bra skaleringspotensiale. I tillegg hadde de diskutert et mulig samarbeid med en bransjevirksomhet, som er veldig bra. Vi håper studentene vil arbeide videre med konseptet og ønsker dem lykke til videre i prosessen!

Om du er interessert i å vite mer om denne ideen, send en mail til Elisa Winger Eggen elisa.w.eggen@gmail.com

Tusen takk til alle gruppene som deltok, og vi gleder oss allerede til neste år!