Årskonferansen legges til Oslo-området

Hele 90 prosent av deltakere var fornøyd med årets lokasjon og mener det er gunstig å ha konferansen i Oslo-området. Samtidig skal vi fortsette å ha regionale møteplasser.

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. august 2019

I 2017 vedtok styret at Avfall Norges Årskonferanse skulle rullere mellom tre ulike byer, Trondheim, Stavanger og Oslo. Det viser seg imidlertid at prisen for å avholde konferansen i Trondheim i 2020, nå er vesentlig høyere enn tilsvarende alternativer i Oslo-området.

- I tillegg til å være konkurransedyktig på pris har Oslo-området enklere logistikk og kortere reiseavstander for majoriteten av både deltagere og utstillere, sier Silje Rosenlund, prosjektleder for Årskonferansen. Å ha konferansen fast i Oslo-området gir også en høyere grad av forutsigbarhet både for deltakere og for hele organiseringen, i tillegg til at det støtter opp om konferansens miljøambisjoner, avslutter hun.

Styret i Avfall Norge har derfor besluttet at konferansen legges i Oslo-området fremover.

Årskonferansen 2020 er lagt til Norges Varemesse i Lillestrøm 16. - 18. juni.

Involvering av medlemmer i planlegging

En del av organiseringen for konferansen har vært å involvere de lokale medlemmene aktivt i planlegging. Nå som konferansen kun vil være i Oslo-området, vil vi fortsette å involvere medlemmer ved å åpne for ar medlemmer fra andre steder i landet kan være med i prosjektkomiteen. Vi vil både inviterer og ta imot forespørsler om å delta i prosjektkomitee.

Fortsette med regionale møteplasser

Det at konferansen har rullert flere steder har vært positivt for å skape en lokal tilhørighet til medlemmene. Nå som konseptet for konferansen har endret seg, ved at utstilling, foredrag og samarbeid er i fokus, gir også mindre tid til å oppleve omgivelsene utenfor konferansen. Vi vil derfor legge inn mer befaringer og besøk i våre andre arrangementer. Blant annet har vi opprettet et eget opplegg for studieturer. Det er også besluttet at Høstmøtet vil fortsette å rullere geografisk.

Påmelding og tema for Avfall Norges Årskonferanse 2020 lanseres neste uke.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter