Lukk søk

Økt fokus på anskaffelser i Avfall Norge

Økt fokus på anskaffelser i Avfall Norge
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. april 2017

Anskaffelser har en viktig rolle i å utvikle rollen avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Kommunenes ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfallet innebærer et stort potensielt marked, og kan drive teknologisk utvikling og miljøtjenester.

- All erfaring viser at det krever kompetanse å utløse det store potensiale for innovasjon og økt verdiskaping og samtidig ivareta hensyn til andre forhold som miljø og lønns- og arbeidsvilkår. Derfor tror vi det er behov for en egen faggruppe for anskaffelser i Avfall Norge, sier Nancy Strand.

Faggruppen skal også arbeide med anskaffelser i privat regi og i regi av øvrig offentlig virksomhet, og blir lansert under det kommende seminaret for offentlige anskaffelser i Oslo 23. - 24. mai.

Faggruppen vil bli koordinert av Bjørn Erik Rui, som leies inn fra Vesar for å jobbe spesielt med dette temaet.

Da Avfall Norge gjorde om på den faglige strukturen i 2016 ble den tidligere jussgruppen gjort om til en faggruppe for kommunalt ansvar og anskaffelser. På forhånd var det etablert et eget fagnettverk for anskaffelser, med en egen styringsgruppe. Denne har i flere år hatt ansvar for to seminarer om offentlige anskaffelser i samarbeid med Norsk Industri.