Økt kunnskap og samarbeid gjennom Avfall Norges Waste.community

Waste community er en digital sosial nettverksplattform der Avfall Norges medlemmer kan utveksle meninger, erfaringer, diskutere og sammen bidra til utvikling i bransjen.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 15. mai 2020 | Fagområde: Digitalisering

Kontinuerlig kunnskapsdeling i en trygg plattform

Community plattformen som Avfall Norge nå bygger opp skal være en kilde til informasjon og kunnskap basert på innspill fra alle som jobber i bransjen. Det er medlemmenes delekultur i praksis overførttil en digital flate. Et viktig skille fra andre lignende plattformer er at det er nettopp Avfall Norge som eier denne, og det er Avfall Norge som modererer plattformen og styrer tilgangen. Dette tilbyr også nye muligheter som ikke finnes på andre åpne plattformer og som gjør det enklere å være trygg på at informasjonen ikke faller i feil hender.

Nytteverdi gjennom samarbeid og felles engasjement

Waste.community skaper nytteverdi gjennom at medlemmer, med Avfall Norge deltar med kunnskap, erfaring, innspill og engasjement i grupper og nettverk. Medlemmene kan også opprette egne profiler (Brand) med informasjon om sin virksomhet. Her kan medlemmene også opprette egne grupper og events.

Gruppene sentral del av community som på andre sosiale plattformer. En gruppe representerer en felles interesse der man drar lasset sammen. Noen vil være nysgjerrige, noen vil dele erfaringene og kunnskap, noen vil bare lytte og noen vil bygge nettverk, men interessen omkring et tema som gruppen er basert på er felles. Gruppene eller nettverkene skal samle mennesker som ønsker å bidra og som ser nytten av disse som man kan bygge på grunnlag av felles interesser. På denne måten kan det bygges nettverk i bransjen, hvor man også løpende kan holde kontakt i tillegg til andre digitale møteplasser og tradisjonelle seminarer.

Viktig plattform for faglig arbeid i Avfall Norge

Waste community vil være en viktig plattform for Avfall Norges faglige arbeid. Fagrådgivere og andre i Avfall Norge vil være tilstede på plattformen, og vi skal bidra i alle de gruppene vi oppretter med kunnskap og innspill, og vi skal dele informasjon og stimulere til nettverksbygging. Waste Community er en viktig del av temabaserte nettverkspakkene som nylig har blitt introdusert, og som skal øke kunnskap og samarbeid rundt viktige tema bransjen er opptatt av. Avfall Norge vil også bruke waste.community til å be om innspill på høringer og prosjekter.

Digital læring

Waste Community er opprettet i samarbeid med Digital Norway og DigiUnity. Et viktig moment med plattformen er fokuset på læring og kurs. Det er i dag tilgjengelig kurs og læringsressurser om digitalisering blant annet og flere kommer til etter som vi får laget de.

Målet er et at Waste.community skal være et medlemstilbud som vi håper vil bidra til mer samhandling og deling i bransjen.

I dag er det snart 200 brukere i Waste community - vi ser for oss stor pågang mot sommeren og høsten 2020.

Bli med og registrer deg i dag

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter