Ønsker å styrke interessen for fagutdanningen!

Avfall Norge har inngått samarbeidsavtale med Avfallsforum Rogaland og Avfallsforum Midt-Norge for å styrke interessen for fagutdanningen i videregående skole og øke rekruttering til bransjen. Nå ønsker vi flere med på laget!
Av: Mona Sæther | Publisert: 22. juni 2018

Nye tekniske løsninger og avfallets rolle i forvaltningen av jordas ressurser, herunder sirkulær økonomi, gir behov for et fagløft i bransjen.

- For å kunne møte de store endringene avfallsbransjen har vært og er gjenstand for, er det behov for riktig kompetanse på alle nivåer, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge. 

Derfor ønsker Avfall Norge nå at det skal jobbes strategisk og effektivt med rekruttering av lærlinger og praksiskandidater til å ta fagbrev. Prosjektet skal bidra til å styrke yrkesfagenes stilling, og bidra til fasilitering og samordning av arbeidet mellom bransjen og relevante institusjoner.

Vil ha flere aktuelle aktører med

Prosjektet forventes å ha en nytteverdi for regionale avfallsforum gjennom å kunne styrke og koordinere aktiviteter lokalt og regionalt.

Nå ønsker vi å inngå samarbeidsavtaler med flere aktuelle aktører som kan bidra til at vi får til dette nødvendige fagløftet, og dermed fokus på muligheter innenfor bransjen.

Hvis det er ønskelig med informasjon, er det bare å ta kontakt med Jens Måge eller Hans-Martin Rønning i Avfall Norge.

Kontakt oss

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall og deponier
Telefon:  99554099

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262