Ønsker krav til utsortering for næringsliv og kommuner

Avfall Norge har sammen med Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona sendt et innspill til Klima- og miljødepartementet knyttet til forslag om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 25. januar 2019

Forslag til ny forskrift

Miljødirektoratet oversendte forslag til forskrift om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall til Klima- og miljødepartementet 1. oktober 2018. 

Avfall Norge, Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona er positive til en obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall, og anbefaler departementet å sende forskriftsforslaget på høring. 

Matavfall som oppstår etter avfallsreduserende tiltak bør inngå i en verdikjede sammen med andre organiske ressurser, som utnytter næringsstoffer og energipotensialet i avfallet på en høyverdig måte til ny produksjon og produkter. 

For å øke andelen plast til materialgjenvinning er det nødvendig å sørge for utsortering av resirkulerbare fraksjoner, enten hos avfallsprodusent (ved kilden) eller i sentralsorteringsanlegg. 

For høyt kostnadsanslag

Organisasjonene har også sett på alternative kostnadsoverslag og vurderinger fra deres medlemsbedrifter, da de mener at direktoratets konsekvensutredning ikke gir et riktig bilde av kostnadene ved tiltaket.

Avfall Norge, Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona har gått igjennom MEPEXs utredning av konsekvenser av forslaget. Organisasjonene mener at målet om økt utsortering av biologisk- og plastavfall kan gjøres til vesentlig lavere kostnad enn det som er beregnet i rapporten. 

Analyser som er gjennomført basert på Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking tyder på at riktig kostnad vil ligge rundt 300 mill. kr i året.

- I tillegg mener vi at kravene må gis til kommunal sektor samlet og ikke til én og én kommune. Det siste driver kostnadene i været. Avfall Norge har ment at pågående harmonisering av kildesorteringsløsninger i kommune-Norge vil i seg selv redusere kostnadene, sier administrerende direktør Nancy Strand. 

Tre ulike alternativer til forskriftsregulering


Miljødirektoratet har utredet og vurdert konsekvenser av tre ulike måter å utforme forskriften på:

  • Alternativ 1: Forskrift med generelt krav til utsortering både for næringsliv og kommuner.
  • Alternativ 2: Forskrift med et generelt krav til utsortering for næringslivet og krav til oppnådd utsorteringsgrad for kommuner.
  • Alternativ 3: Forskrift med krav til oppnådd utsorteringsgrad, både for næringsliv og kommuner.

Miljødirektoratet anbefaler alternativ 2.

Avfall Norge, Norsk Industri og Miljøstiftelsen Bellona mener imidlertid at Miljødirektoratets alternativ 1 bør velges ved innretning av forskriften. 

--

Les brevet som er sendt til Klima- og miljødepartementet her.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter