131 av 189 landsbyer mangler avfallssystem

Omtrent halvparten av landsbyer i Banyuwangi benytter åpen brenning som avfallshåndtering, og 13% benytter vannveier. Det viser en undersøkelse gjennomført av CLOCC i 189 landsbyer.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 17. juni 2021
CLOCC Avfall Norge

Formålet bak det internasjonale prosjektet CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) sin undersøkelse er å kartlegge hvordan avfall håndteres lokalt i Banyuwangi, Indonesia.

Denne kartleggingen er viktig for CLOCC sitt arbeid mot å utvikle en helhetlig avfallsplan for området.

Utforsker lokal avfallshåndtering

Kun 31% av landsbyene som deltok i undersøkelsen har et avfallssystem, og hele 69% mangler et system. I flere av landsbyene som har et avfallssystem, er det er ikke fungerende eller operativt.

I landsbyer uten system for avfallshåndtering benytter innbyggerne andre metoder, som åpen brenning, dumping på ledig land, nedgravning og kasting i elver og vannveier.

Villig til å betale

I undersøkelsen fremkommer det at 23% av landsbyene uttrykte vilje til å betale et gebyr for å avfallshåndtering.

Nå håndterer kun 15% av innbyggerne i landsbyene avfallet forsvarlig, som innebærer kasting i avfallsdunker, og henting av avfall.

Når det gjelder avfallsregulering fremkommer det at kun 34% av landsbyene har en form for avfallsreguleringer på plass, mens 66% mangler reguleringer.

CLOCC sin undersøkelse fant at gjennomsnittlig avfallsgenerering fra husholdninger i landsbyer var 2,4 liter per person dagen. Alle landsbyene i Banyuwangi, med en befolkning på 1 453 539, genererer rundt 538 tonn avfall per dag. Kun omtrent 61 tonn avfall blir hentet per dag.

Kartlegger avfallsgenerering

Undersøkelsen er del av en større datainnsamling arrangert av CLOCC i samarbeid med lokal partner InSWA (Indonesia Solid Waste Association).

Formålet med datainnsamlingen er å undersøke avfallsgenerering og sammensetning. Dette er for å finne ut hvor mye, og hvilket avfall genereres i Banyuwangi, og hvor mange har tilgang på ansvarlig håndtering.

CLOCC er Avfall Norges bistandsprosjekt, som er finansiert av Norad, og en del av den norske regjeringens program for å redusere marin plastforsøpling og mikroplast. CLOCCs hovedpartner er ISWA (International Solid Waste Association).

Med dette datagrunnlaget kan CLOCC jobbe mer effektivt mot målet om å redusere marin plastforsøpling og mikroplast.

Lær mer om CLOCC her!