150 deltakere på Digitaliseringsuka

Denne uken arrangerte Avfall Norge for første gang Digitaliseringsuka, tre dager med tre kjente seminarer, gjenvinning- , digitalisering- og kommunikasjon for å styrke samarbeid og samhandling og effektivisere deltakelsen for medlemmene våre.

Av: Avfall Norge | Publisert: 10. mars 2020

Tre seminar på tre dager med fokus på digitalisering ble vellykket.

Det var rekord i antallet deltakere på Gjenvinningsseminaret, tirsdag 3. mars og på Digitaliseringsseminaret 4. mars og et godt oppmøte på Kommunikasjonsseminaret 5. mars. 80 % av deltakerne var fornøyd eller svært fornøyd med Digitaliseringsuka. De fleste som meldte seg på mente det spennende programmet hadde størst betydning for påmeldingen, og mange mente innholdet var dagsaktuelt med gode foredragsholdere.

- Vi har fått generelt gode tilbakemeldinger på denne måten å arrangere seminar på. Det har vært etterspurt fra våre medlemmer å effektivisere våre arrangement og løfte fokus på samarbeid. Dette er nok kommet for å bli, sier adm.dir, Avfall Norge, Nancy Strand.

Gjenvinningsseminaret

Gjenvinningsseminaret tok mål av seg til å sette digital utvikling i sammenheng med oppnåelse av mål om materialgjenvinning. Virkemidler for å stimulere innbyggerne til bedre sortering, med eksempel på “pay-as-you-throw” fra Nederland. Bruk av sensorer, for effektiv logistikk med dynamiske henteruter, og sporing av avfall fra oppsamling til levering som resirkulert råvare av kjent kvalitet, bildegjenkjenning og kunstig intelligens, som alle handler om å få kontroll på avfallsstrømmene og kvaliteten på resirkulerte råvarer som til slutt skal bli råstoff i ny produksjon var blant noen av temaene.

Forskningsprosjektet innovativ avfallslogistikk viste seg å være veldig relevant for mange av deltakerne på dette seminaret og det blir spennende å følge utviklingen videre av dette beslutningsverktøyet for effektive transporttjenester.

Digitaliseringsseminaret: Lansering av veikartet for digitalisering

Avfall Norge lanserte sitt veikart for digitalisering 3. mars under Digitaliseringsuka.

Initiativet til veikartet kom fra Avfall Norges nye faggruppe for digitalisering i 2019.

Veikartet viser vei og svarer ut blant annet:

  • Hva betyr digitalisering for avfalls- og gjenvinningsbransjen?
  • Hvordan kan vi standardisere data som samles inn og bruke disse til å effektivisere virksomheten?
  • Hvordan kan vi bruke digitalisering til å motivere innbyggere og bedrifter til å kildesortere riktig?
  • Hvordan kan data fra avfalls- og gjenvinningsbransjen brukes til økt verdiskaping i det grønne skiftet?

- Veikartet for digitalisering gir oss et svært godt utgangspunkt både for den enkelte virksomhet og for bransjens videre arbeid. Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at mange har satt fart på digitaliseringen for å bli mer effektive, lage bedre kundetilbud, og ikke minst oppnå høyere kvalitet på resirkulerte råvarer, sier adm.dir Avfall Norge, Nancy Strand.

Kommunikasjonsseminaret: Lansering av ny merkeordning

Kommunikasjonsseminaret tok for seg hvordan digitalisering og harmonisering kan bidra til å bedre kommunikasjonen ut til innbyggerne. Dette ble blant annet vist gjennom interessante caser fra andre bransjer og land.

Det som fikk størst oppmerksomhet på Kommunikasjonsseminaret var lansering av den nye merkeordningen og gruppearbeid rundt hvordan dette bør implementeres. Avfall Norge kommer tilbake med mer oppdateringer på dette.

Digitalisering og merkeordningen vil også være på agendaen på Avfall Norges årskonferanse i juni.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter