16 landsbyer i Indonesia har tilsluttet seg CLOCC

Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) samlet deltakere i 16 landsbyer i Banyuwangi, Indonesia, for å fastslå hvilke systemer for avfallshåndtering landsbyene som skal utvikles.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 15. april 2021 | Fagområde: Marin forsøpling

En utfordring er å fastsette hvilke avfallssystem som vil best fungere i de ulike landsbyene. De valgte systemene må være tilpasset den lokale konteksten, og ha bred forankring blant landsbyene og befolkningen.

I Banyuwangi deltar 16 landsbyer og representanter fra den lokale administrasjonen i CLOCC. Ved å delta i CLOCC ønsker de at Banyuwangi innen 2040 skal være en ren turistdestinasjon, uten avfall på avveie.

For å oppnå dette, skal de fokusere på ulike initiativer for å oppnå bedre avfallshåndtering, inkludert et godkjent avfallsdeponi, ansvarliggjøre de som genererer avfall, etablere et bærekraftig finansieringssystem for avfallshåndtering, og etablere nødvendig infrastruktur.

For å fortsette arbeidet mot sterkere avfallshåndtering, vil de lokale myndighetene som deltar i CLOCC deles inn i arbeidsgrupper, som fokuserer på et initiativ hver. Hver gruppe vil motta støtte og veiledning fra CLOCC sitt nettverk av internasjonale og lokale eksperter og bransjefolk.

Sluttmålet er å etablere bærekraftige avfallsplaner på landsby- og regionsnivå i Banyuwangi, med bred lokal eierskap.

På vei mot rene lokalsamfunn i Indonesia

Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC), som er en del av Norads bistandsprogram mot marin plastforsøpling, har som mål å forbedre avfallshåndteringen i områder der mye plast og avfall på avveie havner i havet.

For å nå målet, bistår CLOCC lokale myndigheter og landsbybeboere i Banyuwangi-regionen med kunnskapsoverføring og planlegging av avfallssystemer.

CLOCC fokuserer for øyeblikket på å forbedre avfallshåndteringen i Banyuwangi-regionen i Indonesia, fordi det folkerike området har lite infrastruktur for avfallshåndtering. Samtidig har det politisk motivasjon for forbedring. Neste område er det populære turistmålet Bali, som genererer mye avfall på avveie.

Gjennom å forbedre avfallshåndteringen i Indonesia, håper Avfall Norge at CLOCC vil bidra til å redusere marin plastforsøpling globalt.

Vil du lære mer om CLOCC? Besøk vår nettside!