20 millioner til økt bruk av resirkulert plast

Handelens Miljøfond delte nylig ut 20 millioner til økt bruk av resirkulert plast. Prosjektene omfatter plast av ulik kvalitet og opprinnelse og er fordelt over hele landet.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 1. februar 2021

Handelens Miljøfond sier på sine hjemmesider at de ønsker å sette fart i prosjekter som bidrar til å øke bruken av resirkulert plast i Norge fordi det i dag brukes altfor lite resirkulert plast, mye på grunn av utfordringer med kvalitet, stabile leveranser og pris.

De fleste tildelingene har gått til operative utviklingsprosjekter i plastindustrien som kan i bruk plast fra den norske gjenvinningsbransjen. Prosjektene er spredt over hele landet.

Ett av prosjektene som har fått er et samarbeidsprosjekt for å øke bruk av resirkulert plast gjennom å stille krav i offentlige anskaffelser. Det er Grønt Punkt Norge som har hatt initiativet til prosjektet der Avfall Norge er med sammen med Samfunnsbedriftene, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Du finner en oversikt over alle prosjektene som fikk støtte nederst i saken.

Det har vært både spennende og givende få sitte i styret til Handelens Miljøfond og bidra til dette løftet for bruken av resirkulert plast. Dette er et marked som trenger drahjelp og det får vi her!

Kilde: Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge og styremedlem i Handelens Miljøfond

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116