5. mars lanseres den nye merkeordningen!

På kommunikasjonsseminaret for ett år siden lanserte Avfall Norge og LOOP oppstart av prosjektet “Slik kan Norge kildesortere”. Nå, ett år etter, skal den nye nasjonale merkeordningen for avfall lanseres under årets kommunikasjonsseminar (en del av digitaliseringsuka).

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. februar 2020

- Vi gleder oss veldig til å presentere det endelige forslaget til den nye merkeordningen. Det har vært mange aktører involvert, og vi har jobbet for at merkeordningen skal være godt forankret hos ulike interessenter, sier Mona Sæther i Avfall Norge.

Et forslag til nye merker for henteordinger og emballasjemerking ble lagt fram på et frokostmøte i slutten av november, og det ble invitert til en åpen innspillsrunde hvor ulike aktører kunne gi sine innspill til merkene. Tiden etter frokostmøtet er blitt brukt til å justere forslaget på bakgrunn av:

  • gjennomgang av 80 innspill i innspillsrunden
  • brukertest (geriljatest)
  • workshop med produsenter
  • brukertest med synshemmede
  • dialog med Avfall Sverige og Dansk Affaldsforening


På kommunikasjonsseminaret vil det også bli lansert avfallssymboler til bruk på gjenvinningsstasjoner.

Nordisk samarbeid


Prosjektlederne (Hildegunn Iversen i LOOP og Mona Sæther i Avfall Norge) har i flere runder deltatt på workshop og hatt samtaler med de skandinaviske søsterorganisasjonene til Avfall Norge.

- Samarbeidet vi har etablert med de nordiske søsterorganisasjonene er svært viktig, sier Hildegunn Iversen, daglig leder i LOOP. Skal vi lykkes med ambisjonen om å få merkene overalt, også på emballasje, er en felles nordisk merkeordning et veldig bra utgangspunkt.

Det er sendt inn en felles søknad til Nordisk Ministerråd om å etablere et forum for samarbeid på nordisk nivå. Søknaden er signert av LOOP, Avfall Norge, Dansk Affaldsforening, Avfall Sverige og Kivo i Finland.


Utgangspunkt i dansk piktogramsystem


Det har hele veien vært et ønske fra bransjen at den nye merkeordningen skal ta utgangspunkt i de danske avfallssymbolene som ble lansert i 2017.

- Dette har vært utgangspunkt for det arbeidet vi har lagt ned sammen med designbyrået Heydays/Goods, sier Iversen. I tillegg er det blitt vektlagt at de nye merkeordningen også skal tilpasses små og digitaler flater.

Relaterte artikler

Se flere nyheter