Alle tepper skal bli resirkulerbare innen 2025

Den Europeiske teppeindustrien har lansert en ny visjon med mål om en sirkulær teppeøkonomi innen 2025.
Av: Mona Sæther | Publisert: 19. desember 2018

Visjonen fra den europeiske teppeindustrien innebærer at alle tepper som selges på markedet innen 2025 skal være fri for alle potensielt farlige stoffer, resirkuleres, samles inn separat og være fullt resirkulerbare. Samtidig må sektoren øke bruken av resirkulert materiale.

- Det er positivt at stadig flere bransjer ser på tiltak for å øke gjenbruk og resirkuleringen av de produktene de setter i omløp, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Store mengder avfall

Tepper er en betydelig avfallsstrøm i EU, og det anslås at 1,6 millioner. tonn blir sendt til avfallsbehandling hvert år. Under 3% resirkuleres og en enda mindre andel resirkulert materiale inngår i ny produksjon. De fleste tepper er produsert med oljebaserte plastmaterialer, og det er generelt bekymringer om de farlige stoffene som mange tepper inneholder.

- Energigjenvinning, altså avfallsforbrenning, er en trygg løsning for tepper som kan inneholde miljøfarlige stoffer, men vi må ta bedre vare på ressursene og redusere klimautslippene fra avfallshåndtering. Dette er et eksempel på hvordan det kan gjøres i praksis, sier Strand.

Mer enn halvparten av europeisk etterspørsel er dekket av europeisk produsert tepper, så det er et betydelig potensial for å skape flere arbeidsplasser i sektoren når gjenvinning og resirkulering øker.

Støtter produsentansvar på tepper

Bakgrunnen er at teppebransjen ønsker å bli mer sirkulær og fikk utarbeidet en rapport, som også ser på mulige tiltak . Visjonen ble presentert i forbindelse med en ny rapport som gir anbefalinger om hvordan. Den nye rapporten, utarbeidet av det britiske konsulentselskapet Eunomia for Endre Markets Foundation, presenterer en rekke politiske tiltak som kan bidra til å øke både tilbud og etterspørsel. Her anbefaler konsulentene to såkalte policypakker:

  • Et utvidet produsentansvarssystem for tepper, inkludert å gi et insentiv til å bedre design og obligatorisk grønne offentlige innkjøp.
  • Obligatoriske krav til miljødesign og tilbakekalling ved bruk av finansielle instrumenter. Denne pakken kan enten foregå foran eller fungere som et alternativ i de medlemsstatene hvor produsentansvar ikke er et umiddelbar alternativ.

I forbindelse med lanseringen av den nye rapporten kom det en pressemelding fra de tre store teppeprodusentene. I den støtter de opp om det foreslåtte 2025-målet i tillegg til en obligatorisk produsentansvarsordning på tepper.

Du kan finne den nye rapporten her, samt lese felles pressemelding fra tre av de store europeiske teppeprodusentene her.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter