Anbudskonkurranse i Kretsløpet

Bransjebladet Kretsløpet lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse for funksjonen daglig ledelse av bladet.

Av: Avfall Norge | Publisert: 4. september 2019

Kretsløpet AS er gjenvinningsbransjens bransjeblad og eies av Avfall Norge, Grønt Punkt Norge, Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, COWI AS og Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Kretsløpet AS ønsker å anskaffe funksjonen daglig ledelse for de neste to årene, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Oppstart for oppdraget vil være 1. januar 2020.

Daglig leder-funksjonen for Kretsløpet AS skal bidra til en videreutvikling og fornyelse av bransjebladet. Arbeidet skal ellers dekke alt fra gjennomføring av styremøter, generalforsamling, etc. og utførelse av kjerneoppgaver som oppfølging av redaksjon og andre underleverandører, utarbeidelse av driftsrapporter og regnskap, utsendelse av bladet og oppfølging av abonnenter.

En full beskrivelse av oppdraget kan finnes i konkurransegrunnlaget som ligger vedlagt artikkelen.

Frist for innsendelse av tilbud er 15. oktober 2019 kl. 09.00. Tilbud sendes på epost til styreleder i Kretsløpet Gunnar Grini gunnar.grini@norskindustri.no.

- Det skjer mye i bransjen vår, og Kretsløpet som et uavhengig bransjeblad er en viktig informasjonskanal. Den siste tiden har det kommet flere nye aktører på banen, noe som er svært positivt og viser at vi er en aktiv og fremoverlent bransje. Utviklingen fremover blir spennende, og vi ser frem til å utvikle Kretsløpet videre sammen med daglig ledelse og redaksjonen, sier Nancy Strand, styremedlem i Kretsløpet og adm.dir i Avfall Norge

Styret i Kretsløpet

Gunnar Grini, Norsk industri - Styreleder

Nancy Strand, Avfall Norge - Styremedlem

Sonja Rytter, ERP Norge - Styremedlem

Jaana Røine, Grønt Punkt Norge - Styremedlem

Vidar Valen, COWI AS - Styremedlem