Ansvaret for marint avfall faller mellom to stoler

Kan en nasjonal, marin renovasjonsordning svare på problemet? Vi inviterer til diskusjon 24. april i Oslo.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 5. april 2018 | Fagområde: Marint avfall og forsøpling

Årets største frivillige innsats for å rydde opp marint avfall er rett rundt hjørnet. Trolig vil Strandryddeuka samle flere titalls tusen engasjerte mennesker over hele landet som skal rydde i strender og vassdrag.

Bransjen er med og har satt opp mottakssteder i tillegg til ekstra innsamlingsruter, som sørger for at det marine avfallet blir forsvarlig behandlet.

Det er ikke tvil om at marint avfall er et problem som engasjerer mange. Problemets omfang viser likevel et behov for ordninger som ikke er basert på frivillig innsats. Det er ingen som har et lovpålagt ansvar for å ta hånd om forsøplingen, og Avfall Norge har over lengre tid etterlyst en marin renovasjonsordning for å svare på dette. På frokostmøtet 24. april setter vi dette på dagsorden.

Vi spør hvordan bør en slik ordning være, og hvordan bransjen skal jobbe fremover slik at alt avfall som ryddes opp, mottas på samme måte over hele landet.

På programmet har vi marine næringsaktører som Salmon Group, private og offentlige avfallsselskaper som har vist ekstra engasjement, og den ledende kunnskapsbedriften SALT.

Innsatsen mot marint avfall er ulik og avhengig av lokalt engasjement

I dag sørger et mangfold av aktører for å samle inn og behandle marint avfall. Praksisen er derimot ulik, dekker ikke hele landet og varierer i løpet av året.

Marint avfall byr også på særegne utfordringer. Forsøpling på havbunnen, blant annet batterier, kan være helsefarlig å hente opp uten riktig kunnskap. Det er behov for å rydde på avsidesliggende steder, og enkelte ryddeaksjoner har vært avhengig av både båt og helikopter.

Dagens marine avfallsordninger dekker heller ikke forsøpling lenger inn på land, selv om det er påvist at denne finner veien til havet via elver og vassdrag.

Ny ordning kan svare på havneproblem

I fjor skrev Miljødirektoratet at halvparten av havnene i Norge mangler avfallsplaner. Det vil ta tid å bygge opp kapasiteten her, men om dette skal være en av oppgavene som faller inn under en marin renovatør skal også diskuteres 24. april. 

Arrangementet er gratis, men det er begrensede plasser. Vi anbefaler alle som er interessert å melde seg på så snart som mulig. 

Avfall Norge samler bransjen foran Strandryddeuka 2018

Strandryddeuka er en årlig nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent. Flere tusen frivillige rydder strender, men også elver og innsjøer, for avfall på avveie over hele landet.

I år dekker NRK dagen, og det ventes rekordoppslutning på rundt 100 000 ryddere. Den økte oppmerksomheten knyttet til plast på avveie og ellers marin forsøpling, krever at avfalls- og gjenvinningsbransjen håndterer over 2000 tonn avfall fra disse ryddeaksjonene.