Arendalsuka 2021

Fra mandag 16. august til fredag 20. august ble Arendalsuka gjennomført. Her får du oversikt over Avfall Norges og andre aktuelle arrangementer. I år ble de ble de fleste arrangementene streamet live.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 13. august 2021

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33.

Avfall Norge var medarrangør og deltager på en rekke arrangementer. De fleste arrangementene ble også streamet live slik at man kunne delta digitalt.

8. løsninger på plastproblemet

Tirsdag kl. 08.00 - 09.20 arrangerte Grønt Punkt Norge, Handelens Miljøfond og Avfall Norge et stort felles arrangement og setter søkelys på 8 fundamentale hindre som må forseres for å nå nye miljømål for plast.

Se opptak her

Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerene?

Samme dag kl. 08:30 - 09:45 arrangerte Eyde-klyngen, Norsk industri, ACT Cluster, Industrial Green Tech, NCCE og Avfall Norge et felles frokostmøte med fokus på resultater i kartleggingen av materialsidestrømmer i norsk prosessindustri. På frokostmøte vil anbefalingene fra den nasjonale kartleggingen bli presentert og det blir en politisk diskusjon om veien videre.

Se opptak her

11X20 minutter: Slik kan forbruks-Norge bli til ombruks-Norge

GOOD, IKEA, Bergans, Elkjøp, IDT, Schibsted og Avfall Norge gåpr i dybden på sirkulærøkonomien ved å gi 11 av pionerene på feltet 20 minutter hver til å dele innsikt, erfaringer og løsninger for fremtiden.

Administrerende direktør, Cecilie Lind holdt et innlegg om urban gruvedrift med fokus på at det er stort potensial for nye arbeidsplasser i en sirkulær økonomi. Utfordringen er at lønnskostnadene i Norge er høyere enn andre steder. Det gjør at Recycled in Norway blir mye dyrere en made in China.

– Derfor er det uhyre viktig at vi tenker industrielt når vi tenker sirkulært, for vi må opp i skala for å enhetskostnadene ned. Hvis ikke blir resirkulerte alternativer for de få, rike og spesielt interesserte, sier Cecilie Lind, adm. dir. i Avfall Norge, i sitt innlegg om urban gruvedrift på Arendalsuka 2021.

Se hele innlegget: “Fra søppel til verdifulle råvarer: Moderne gruvedrift foregår i byene


Fra Avfall til sirkulær ressurs - hva skal til?

Hvorfor brukes ikke stabilisert farlig avfall i betong og andre byggematerialer? Er det aksept for å bruke salt fra renset flyveaske i landbruket?

NOAH AS, Footprint, Norsk Industri gir sine forslag til løsninger.

Se opptak her

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041