Årets finalister til kommunikasjonsprisen 2021

Kommunikasjonsprisen belønner innsats knyttet til kommunikasjonstiltak og prosjekter i og utenfor bransjen. Her er årets finalister! Vinner annonseres under Årskonferansen 09. juni!

Av: Mona Sæther | Publisert: 28. mai 2021

Vi fikk inn gode nominasjoner til årets kommunikasjonspris - nå har vi plukket ut tre av de som går videre og har muligheten til å vinne.

Årets tre finalister har bidratt til å forbedrede holdninger og interesse for avfall og gjenvinning og sirkulærøkonomi gjennom helhetlige og tydelige budskap. De har på hver sin måte bidratt til endring i atferd hos forbrukere, kunder eller næringsaktører knyttet til blant annet sortering, materialgjenvinning og avfallsreduksjon. De har også bidratt til økt kunnskap og kompetanse om bransjen, og dermed viktigheten av å ta vare på ressursene.

Årets finalister er:

Loop - bærekraftsskolen

Loop - Sortere app

Iris Salten - "Trash animal of salten"

Loop bærekraftsskolen


Med det unike prosjektet Bærekraftskolen - 16 filmer som gir kunnskap om avfallsproblematik bærekraftig utvikling, har dagens unge på mellomtrinn, ungdomsskole og VGS fått forbedret holdninger og interesse for sirkulærøkonomien. Filmene gir dybdelæring, viser sammenhenger, gir konkrete tips og håp for framtiden og lærer oss at valgene vi alle gjør er betydningsfulle.

Alle filmene med tilhørende undervisningsopplegg ligger både på LOOP Miljøskole og NRK skole sine sider. Mange av programlederne kjenner elevene fra før. I en av filmene viser Ingrid Vik Lysne hva som skjer med matavfallet hos Den Magiske fabrikken. Tidligere BarneTV-vert Anders Clausen gransker hva det egentlig har å si for miljø og mennesker at vi kjøper to millioner smarttelefoner i Norge - hvert år. Marlon Langeland fra SKAM forklarer hva sirkulærøkonomi er. I tillegg belyses temaer som matsvinn, farlig avfall, gjenvinning, plastforsøpling i havet, og mye mer. Store deler av avfallsbransjen har bidratt inn i filmene.

Bærekraftsskolen er et viktig kompetanseløft for å belyse avfallsproblematikken. Filmene er gode og forklarende, og har fått stor spredning også på sosiale medier. Arbeidet med bærekraftsskolen i samarbeid med NRK er med på å sette avfall og gjenvinning på dagsorden, og er med på å endre atferd hos unge. Derfor er bærekraftsskolen LOOP en av finalistene til årets kommunikasjonspris.


Loop - Sortere app


For å nå EUs målsetninger innen gjenvinning, er god og lett tilgjengelig informasjon sentralt. Folk både etterspør og trenger veiledning i sorteringsjungelen. Sortere har derfor lansert en app som gjør det enda enklere for folk uansett hvor i landet de bor - for det skal være lett å gjøre rett. På samme måte som et kompass, vil Sortere-appen gi den hjelpen folk trenger for å ta best vare på ressursene, enten det er å sortere riktig for økt materialgjenvinning, eller gjennom å utnytte ressursene bedre for å skape mindre avfall.

Appen har god design, og er med på å gjøre det enklere for folk å sortere riktig. Appen tilgjengeliggjøre informasjon om kildesortering på en god og tydelig måte, og dermed også med på å endre atferd. Appen har et godt design, og er enkel å navigere seg på. Derfor er Loop sin sortere app en av finalistene til årets kommunikasjonspris.

De har fokus på et godt og gjennomførbart design, som gjør kampanjen lett kjennbar, og er derfor en finalist til årets kommunikasjonspris.


Iris Salten - "Trash animal Salten"


I 2019 markerte Iris sitt 25 års-jubileum. De ønsket å markere dette på utradisjonelt vis og tok kontakt med kunstnerorganisasjonen Up North i Bodø. Gjennom dem kom de i kontakt med den kjente portugisiske gatekunstneren Bordalo II. Han lager avfallsskulpturer av dyr fordi han mener dette er en måte å tale deres sak på når de selv ikke kan forhindre menneskeskapte ødeleggelser av naturen. Han sa seg villig til å lage 11 skulpturer av avfall i sitt studio i Lisboa, og komme til Bodø for å gjøre den tolvte på en murvegg på Vikan Avfallsanlegg. Avfallskulpturene, som portretterer dyr fra den arktiske faunaen, er nå plassert på hvert av deres miljøtorg.

«Trash Animals of Salten» var en gave fra Iris til saltenværingene som en takk for innsatsen de gjør med sortering.

«Trash Animals of Salten» ble et annerledes kommunikasjons-stunt som ble satte seg som mål å være et symbol og en påminnelse om på at avfall kan være vakkert, det kan være kunst og det har en verdi.

Iris Salten har med sin kreativitet i kommunikasjonen, hatt et tydelig budskap som treffer målgruppen godt, og viser at avfallet har verdi. I tillegg har de kommunisert kommunikasjons-stuntet på sine kanaler, hvor de viser til svært gode målinger. Dette gjør Iris Salten til en av finalistene til årets kommunikasjonspris.

Kommunikasjonsprisen blir delt ut under Avfall Norges årskonferanse 09. juni!

Juryen

Årets jury består av:

Elisabeth Marie Vollan, Oslo Reg

Kari-Lill Ljøstad, Grønt Punkt Norge

Kari Slaattelid, Remiks

Kaia Lind, Vesar

Mona Nordhammer Sæther, Avfall Norge

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019