Avfall fra industrien

Ny definisjon påvirker mengden av avfall fra industrien i årets statistikk.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 25. oktober 2017

19. september publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) den nasjonale statistikken over avfall og gjenvinning i industrien. Det oppsiktsvekkende var at den totale mengden avfall var redusert til 906.000 tonn avfall levert i 2015, fra 2.286.000 tonn i 2008. Tallene er likevel ikke sammenlignbare.

Ny definisjon av biprodukt 

Det er hovedsakelig en endring av definisjon av biprodukter som gir utslag på statistikken. Etter å ha rådført seg med andre nordiske myndigheter, har Miljødirektoratet forent SSBs definisjon av biprodukt med den i EU. Det som tidligere ble definert som avfall, faller derfor av ulike årsaker under en ny definisjon som biprodukt. 

Definisjonen lyder:

Biprodukt er et stoff eller en gjenstand, som er resultatet av en produksjonsprosess, som ikke primært sikter mod fremstilling av dette stoffet eller denne gjenstanden, kan bare anses for ikke å være avfall, men et biprodukt, hvis følgende betingelser er oppfylt:

a) det er sikkert, at stoffet eller gjenstanden anvendes videre

b) stoffet eller gjenstanden kan anvendes direkte uten annet ytterligere forarbeide, enn det som er normal industriell praksis

c) stoffet eller gjenstanden fremstilles som en integrert del av en produksjonsprosess, og

d) videreanvendelse er lovlig, det vil si at stoffet eller gjenstanden oppfyller alle relevante krav til produkt, miljø og helse for den aktuelle anvendelse, og ikke vil få generelle negative innvirkninger på miljøet eller menneskers helse.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vil trolig gi utslag i avfallsregnskapet

Industriavfallsundersøkelsen er en viktig kilde i avfallsregnskapet. Det er derfor tenkelig at biproduktdefinisjonen også vil gi utslag når avfallsregnskapet publiseres 21. november.

Mest går til materialgjenvinning

Av avfallet i industrien ble mest levert til materialgjenvinning, dernest energigjenvinning og deponering.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter