Avfall Norge deler ut Kommunikasjonsprisen 2018

For å belønne innsats knyttet til kommunikasjonstiltak og prosjekter i og utenfor bransjen, deles det nå ut en egen kommunikasjonspris, i tillegg til Innovasjonsprisen, gründerprisen og utstillerprisene under festmiddagen på Avfall Norges årskonferanse i juni. Søk innen 13. april.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 8. mars 2018

Bransjen opplever mye god kommunikasjon, både gjennom kampanjer mot forbrukere, gjennom samarbeid, og gjennom flere prosjekter. Derfor ønsker Avfall Norges kommunikasjonspris å belønne innsats som har bidratt til en eller flere av følgende:

 • Forbedret holdninger og interesse for sirkulærøkonomien blant eksterne målgrupper gjennom

  • Et helhetlig og tydelig budskap

  • Gode historier

 • Endret/forbedret atferd hos forbrukere og kunder knyttet til for eksempel materialgjenvinning, gjenbruk, avfallsreduksjon etc.

 • Økt kunnskap og kompetanse om bransjen gjennom

  • Et helhetlig og tydelig budskap

  • Gode historier

 • Bidratt til god kommunikasjon gjennom samarbeid i eller utenfor bransjen


Hvem kan få bransjeprisen?
Kommunikasjonsprisen kan gis til enkeltpersoner eller private eller kommunale bedrifter, og den retter seg mot fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen. Bedrifter omfatter her også leverandører og rådgivere. Prisen kan også gis til universiteter, studenter eller miljøer som har gjennomført kommunikasjonsarbeid som er knyttet til overnevnte punkter. Prisen kan også gis til definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.


Vurderingspunkter

 • Måling av effekt og resultater knyttet til en eller flere av overordnede punkter

 • Nytenkning og kreativitet i kommunikasjonen

 • Design

 • Kostnadseffektivitet

 • Bruk av ny teknologi

Hva er prisen, hva får man?

Vinneren får selvsagt heder og ære, synlighet på årskonferansen, web og sosiele medier og en gratis deltaker på neste års kommunikasjonsseminar.
I tillegg blir vinneren annonsert under festmiddagen på årskonferansen og blir promotert på web og sosiale medier


Når og hvordan deles prisene ut?

Prisen ble annonsert på Kommunikasjonsseminaret i mars 2018, og deles ut på Årskonferansen i juni 2018 under onsdagens festmiddag.

Vinneren kåres av en bredt sammensatt jury med kommunikasjonsfaglig bakgrunn i og utenfor bransjen. 

Finalekandidater presenteres i forkant av konferansen via web og sosiale medier.

Hvem kan foreslå kandidater:

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere egne eller andres løsninger, prosjekter osv. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.
Hvordan sende inn? Send inn deres nominasjon med begrunnelse knyttet til vurderingspunktene til silje.rosenlund@avfallnorge.no innen 13. april

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706