Avfall Norge deler ut kommunikasjonsprisen 2019

Har du eller din bedrift bidratt til å forbedre holdninger eller øke kompetanse om materialgjenvinning, avfallsreduksjon eller andre tiltak for sirkulærøkonomien? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Av: Mona Sæther | Publisert: 25. mars 2019

I fjor gikk kommunikasjonsprisen til Mette Nygård Havre for hennes engasjement for reduksjon av matsvinn. Mette er en såkalt “influencer” og bidrar til atferdsendringer hos forbrukere og næringsliv.

- Hun har et budskap som er dagsaktuelt og som treffer alle. Hun lever budskapet fullt ut med sin familie og bruker effektive kanaler på å få ut budskapet. Hennes måte å kommunisere et viktig budskap på er kreativt, nytenkende og vedvarende, var juryens begrunnelse.

Avfall Norge ønsker å belønne kommunikasjonstiltak i og utenfor bransjen som har bidratt til en eller flere av følgende:

 • Forbedret holdninger og interesse for sirkulærøkonomien blant eksterne målgrupper gjennom
  • Et helhetlig og tydelig budskap
  • Gode historier
 • Endret/forbedret atferd hos forbrukere og kunder knyttet til for eksempel materialgjenvinning, gjenbruk, avfallsreduksjon etc.
 • Økt kunnskap og kompetanse om bransjen gjennom
  • Et helhetlig og tydelig budskap
  • Gode historier
 • Bidratt til god kommunikasjon gjennom samarbeid i eller utenfor bransjen

Hvordan nominere eller sende tips

Du kan nominere din egen virksomhet eller tipse om aktuelle kandidater

Nominasjon sendes med begrunnelse til mona@avfallnorge.no innen 01. mai.

Dokumentet skal bestå av maks to sider med følgende oppbygging:

 1. Kort beskrivelse av kandidat
 2. Besvarelse i henhold til kriteriene i seksjoner
 3. Eventuelle vedlegg

Hvem kan få kommunikasjonsprisen?

 • Enkeltpersoner eller private eller kommunale bedrifter.
 • Universiteter, studenter eller miljøer som har gjennomført kommunikasjonsarbeid knyttet til overnevnte punkter.
 • Definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.

Når og hvordan deles prisene ut?

Alle de nominerte blir promotert på web og sosiale medier før konferansen. Vinneren blir også promotert i etterkant.

Annonsering og utdeling av prisen vil foregå under festmiddagen på Avfall Norges årskonferansen 18. - 20. juni.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere egne eller andres løsninger, prosjekter osv. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.

Vurderingskriterier

 • Måling av effekt og resultater knyttet til en eller flere av overordnede punkter
 • Nytenkning og kreativitet i kommunikasjonen
 • Design
 • Kostnadseffektivitet
 • Bruk av ny teknologi

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter