Avfall Norge tar initiativ til en digital "Arendalsuke" om sirkulær økonomi

I samarbeid med medlemmer og samarbeidpartnere som hadde planer om arrangementer under Arendalsuka planlegger Avfall Norge nå en digital versjon med fokus på sirkulær økonomi.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 23. april 2020

Planene er helt i startgropa og arbeidstittelen er DigiArendal. Vi ønsker alle som er interessert i å samarbeide om arrangementet til å ta kontakt med oss snarest mulig. Målet er å samle og koordinere digitale arrangementer innen sirkulær økonomi. Behovet for å diskutere og debattere sirkulær økonomi er jo på ingen måte redusert etter korona-krisen!

Vi planlegger foreløpig å holde oss til Arendalsukas planlagte tidsrom, men dette må vi se nærmere på. Avfall Norges rolle vil primært være å etablere en plattform der programmet for "uka" kan publiseres og derigjennom bidra til en koordinering av arrangementene slik at deltagerne får en god opplevelse. Vi ønsker også å bidra til politisk deltagelse i arrangementene og være et bindeledd mellom arrangørene og aktuelle politikere.Vi vil selvfølgelig også bidra med markedsføring av arrangementene.

Vi er derfor interessert i dialog og samarbeid alle aktører som allerede hadde planlagt arrangementer og de som har lyst til å hive seg på en digital versjon. Ta kontakt snarest mulig dersom dette er noe for dere!

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901