Lukk søk

Avfall Norge foreslår nasjonal plan for utfasing av torvuttak

Torv regnes som en fossil ressurs i klimasammenheng. Når den tas ut fra myr blir CO2 frigitt i store mengder. Avfall Norge foreslår en nasjonal plan for utfasing av torvuttak og innfasing kompostjord etter modell fra Storbritannia.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 8. desember 2014

Norge har et torvuttak på 93.000 tonn i året. I tillegg kommer import av torv. Det planlegges nå et nytt torvuttak nord for Oslo som har et potensielt volum på 342.000 tonn. Dette nye volumet representerer alene et potensielt CO2-utslipp på 293.000 tonn CO2. Det tilsvarer nesten en tredjedel av det som skulle fanges opp på Mongstad, eller utslipp fra 150.000 biler.

Klimavennlige alternativer til kompost

Kompost og jordprodukter fra kompost er et klimavennlig alternativ til torv og det er mer enn nok å ta av for å erstatte torven. Avdelingsdirektør Audun Rosland i Miljødirektoratet anbefalte på NRK 27.10 at torv unngås og at kompostjord benyttes i stedet.
 
Det finnes svært gode alternativer til torv. Beregninger gjort av Bioforsk Jord & Miljø viser at kompost og andre fornybare ressurser kan dekke dagens etterspørsel etter torvbaserte produkter. Det dreier seg om kompost fra hageavfall, matavfall, bark og avløpsslam.

Plan for utfasing

Avfall Norge foreslår nå at det lages en nasjonal plan for utfasing av torv og innfasing av fornybare jordprodukter slik man har gjort for eksempel i Storbritannia.


- I Storbritannia er målsettingen utfasing av torv til privatmarkedet innen 2020 og til proffmarkedet innen 2030 mens offentlige innkjøp skal være torvfrie allerede i 2015, opplyser Nancy Strand Direktør i Avfall Norge.

Ved å lage en nasjonal plan for utfasing får næringsaktørene forutsigbarhet og mulighet for å omstille seg til en klimavennlig produksjon.

Etterspørselen etter kompost øker

Utover at slik kompostprodukt er et godt alternativ til torv som jord/jordforbedring, inneholder den næringsstoffer som gjør at hageeieren ikke behøver kjøpe annen gjødsel utenom.

Kompostbaserte jordprodukter man får kjøpt hos sitt lokale kompostanlegg og på plantesentre som selger emballerte jordprodukter. I følge Avfall Norges nylig gjennomførte kartlegging av kompostmarkedet ble det i 2013 produsert 165.000 tonn kompost/biogjødsel og 73.000 tonn ferdige jordprodukter fra totalt 41 anlegg i Norge. 

Dette er ikke komplette tall og potensialet er betydelig større. I dag utnyttes for eksempel bare 50 prosent av alt matavfall og potensialet for økt mottak og behandling av hageavfall er også  betydelig. I den samme undersøkelsen så svarer 54 prosent at etterspørselen i 2014 sammenlignet med for to år siden er vesentlig bedre eller bedre. Ingen svarer et etterspørselen er blitt lavere.

Kompostjord tilgjengelig i mange kommuner

- Men hvor får man kjøpt organisk, klimavennlig kompostjord og kompostprodukter til hagen?

Mange kompostanlegg som tar imot hageavfall, lager også ulike kompostprodukter til salg (henting i egne sekker, eller ferdig pakket).

En måte å sjekke ut hvor ditt nærmeste kompostanlegg er, er å gå inn på nettsiden Sortere.no.

Her taster du inn ‘hageavfall’ – og nettsiden kommer opp med anlegg i ditt nærmiljø hvor de tar imot hageavfall. Ta gjerne direkte kontakt med anlegget direkte for å sjekke hvilke produkter de leverer, pris og leveringsmåte.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262