Lukk søk

Avfall Norge fullverdig medlem i CEWEP

Avfall Norge får både styreplass og stemmerett i Presidentskapet etter at den europeiske organisasjonen for avfallsforbrenningsanlegg åpnet for medlemskap fra land utenfor EU.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 19. september 2017 | Fagområde: Energigjenvinning
Skal vise energigjenvinning er et viktig miljøtiltak i Europa.

12. september gikk Avfall Norge fra å være observatør til å bli fullverdig medlem i CEWEP. Dette skjedde etter at den europeiske organisasjonen for avfallsforbrenning åpnet for at også ikke-EU land kunne bli medlemmer. 

Endringen innebærer at Avfall Norge får styreplass samt stemmerett i Presidentskapet.

CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants)

CEWEP er ansett som en pålitelig kilde til informasjon om energigjenvinning og bærekraftig miljøpolitikk. Organisasjonen gir innspill til blant annet EU-institusjonene for god miljø- og avfallspolitikk. 

Generalforsamlingen valgte belgiske Paul De Bruycker fra BW2E til ny president i CEWEP, etter at grunnlegger og president i 15 år, Ferdinand Kleppman (Tyskland) gikk av med pensjon.

Del av løsningen - ikke problemet

En av de viktige oppgavene til CEWEP fremover er å bidra med faglige innspill til EUs miljø- og avfallspolitikk. Dette er særlig for å vise at avfallsforbrenning som leverer energi må anses som en del av EUs sirkulærøkonomi.

Når avfall brennes og energigjenvinnes bidrar dette til at avfallet ikke legges på deponi, der det råtner og slipper ut klimagassen metan. 

Fortsatt legges rundt 420 millioner tonn avfall på deponi i Europa.

Når EU snart setter nye mål for avfallsbehandling vil det fortsatt være behov for å ta hånd om de avfallsmengdene som ikke kan resirkuleres. Dette vil være situasjonen i en god stund fremover, selv med ny teknologi som sørger for stadig høyere materialgjenvinningsgrad.

Klima i vinden

Klimautslipp var også et viktig samtaleemne.

Avfallsforbrenning er en kilde til utslipp av karbondioksid (CO2), men anleggene kan i liten grad påvirke hvor mye avfall de brenner, siden dette er bestemt av konsumet til innbyggerne og bedriftene.

De var likevel enige om at anleggene må bli flinkere til å fortelle om utslippene som forbruksvarer står for, både til innbyggere og produsenter.

Bransjen kan også satse på teknologi som lagrer eller fanger CO2. Slik teknologi vil være dyr i begynnelsen, og derfor må CEWEP også jobbe for at de som tar i bruk slik teknologi først har tilgang til midler, fra EU eller andre.

Landene i EU velger å ha en avgift på utslippene på ulike måter, men målet må uansett være at avgiften settes der den har størst effekt.