Avfall Norge inviterer til høringsinnspill

Avfall Norge ønsker å lage en nasjonal norm for nedgravde renovasjonsanlegg, og ønsker innspill til disse. Vi håper kommuneplanleggere, arkitekter, entreprenører og utstyrsleverandører vil svare innen onsdag 18. april.
Av: Roy Ulvang | Publisert: 22. mars 2018

Avfall Norge ber om høringsinnspill til nasjonal norm for nedgravde  renovasjonsanlegg. Normen omfatter renovasjonsanlegg som installeres i bakken, som nedgravde containere og avfallssug. Målgruppen for høringen er kommuneplanleggere, arkitekter, entreprenører og utstyrsleverandører.

Høringsfristen er onsdag 18.april og alle høringsdokumentene kan du laste ned her

Vi ber om at innspill skrives inn i excel-ark “mal kommentarer høring”.

Høringsinnspill skal sendes på epost til bmiv@cowi.no.

Om høringsdokumentene:

Normen består av følgende deler.

  • Del I – Administrativt tillegg
  • Del II – Teknisk beskrivelse
  • Normtegninger
  • Tegningsliste
  • Notat finansiering, drift og vedlikehold 

Norge trenger en nasjonal norm

Teknologiske løsninger i avfallsinfrastrukturen tas i bruk i stadig økende omfang rundt om i landet, i denne sammenhengen tenkes spesielt på nedgravde avfallsløsninger som undergrunnscontainere og avfallssug. Med denne utviklingen følger et behov i kommunene for å innføre retningslinjer som skaper forutsigbarhet i planleggingen og til tekniske krav og ansvarsforhold mellom aktører bl.a. i forhold til vedlikehold, eierskap og finansiering. Flere kommuner har allerede laget lokale renovasjonstekniske veiledere. Etter hvert som flere kommuner tar i bruk nye tekniske løsninger kommer det et behov for å standardisere løsningene og kravene til teknologien og leverandørene av denne.

Målsettingen er at en nasjonal norm for nedgravde avfallssystem skal forenkle og strømlinjeforme arbeidet for alle aktører som går i gang med å planlegge eller bygge nye renovasjonstekniske løsninger med nedgravde avfallssystem som undergrunnscontainere og avfallssug. Det vil senke terskelen for byer og kommuner til å starte planleggingen og ta i bruk moderne og effektive renovasjonstekniske løsninger. Gjennom å gi forutsigbarhet i planleggingen, felles tekniske krav og gjensidig forståelse for ansvarsforhold mellom aktører bl.a. i forhold til vedlikehold, eierskap og finansiering. Videre er målsettingen at en felles norm kan brukes av alle aktører som planlegger for undergrunnscontainere og avfallssug, og at dette blir til en nasjonal  norm eller bransjestandard for planlegging, bygging og drift av slike systemer i fremtiden.