Avfall Norge inviterer til samarbeid om bedre merking av emballasje

Forbrukerne må kunne stole på at emballasje som er merket for resirkulering faktisk blir resirkulert. Avfall Norge ønsker derfor å invitere produsenter og returselskaper til et tettere samarbeid om informasjon og merking.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 23. juni 2020

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har over lengre tid observert merking som indikerer at emballasjen blir resirkulert, så lenge forbrukeren sorterer emballasjen riktig. Dessverre medfører merkingen alt for ofte uriktighet. En stor del av emballasjen som settes på markedet egner seg ikke for resirkulering.

- Vi har hatt produsentansvar i Norge siden 90-tallet. Intensjonen har hele tiden vært at produktene skulle designes for resirkulering. Nå står vi her 30 år senere og ser at produktene havner i butikkhyllene og er fortsatt vanskelig, eller nærmest umulig å resirkulere, sier næringspolitisk direktør Cecilie Lind.

Inviterer til samarbeid

Avfall Norge ser at det er behov for å se nærmere på dagens retningslinjer for merking av emballasje.

- Vi opplever dessverre at det ikke er samsvar mellom merkingen og det som skjer når emballasjen skal resirkuleres. Dette er et tydelig bransjeansvar, og hverken produsenter eller avfalls- og gjenvinningsbransjen er tjent med den tvilen som oppstår blant forbrukerne når dette skjer, sier Cecilie Lind.

Avfall Norge vil derfor invitere produsenter, avfalls- og gjenvinningsbransjen og andre aktuelle aktører til et tettere samarbeid, der kunnskapen om retningslinjer for bruk av merker og avfallshåndtering deles mellom aktørene.

- På den måten ønsker vi å kvalitetssikre at merking samsvarer med avfallsbehandlingen, sier Cecilie Lind.

Forbrukerens tillit er avgjørende

Dersom vi skal lykkes med en overgang til mer sirkulær økonomi, der vi gjenbruker, gjenvinner og resirkulerer mer, må forbrukerne være med på laget. Forbrukerne har liten mulighet til å vurdere et produkts sammensetning og materialinnhold, og må derfor stole på hva produsenten forteller om produktet. Vi må også gi forbrukerne muligheten til å velge de produktene som gir minst miljø- og klimabelastning, også når produktet har blitt avfall.

- Hvis informasjonen på produktene ikke stemmer, og innbyggerne opplever at deres innsats med å sortere avfallet er forgjeves, vil det være ødeleggende for hele systemet. Vi vet at vi klarer å gjenvinne mest når kildesorteringen fungerer, så innbyggernes innsats er en forutsetning for økt gjenvinning og lavere klimautslipp, sier Cecilie Lind.

Bransjen sitter på fasiten

Produsentene av en vare eller emballasje har stor makt når det gjelder hvilken miljø- og klimabelastning produktet har i produksjon, under bruk eller når det blir avfall. Det er derfor viktig å allerede i designfasen av et produkt, å tenke på hvordan design, materialvalg og sammensetning av produktet vil påvirke behandlingen av produktet når dette blir avfall.

- Våre medlemmer har kompetansen på hva som kan resirkuleres eller gjenvinnes basert på dagens teknologi. Avfall Norge ønsker med vårt initiativ å bidra til økt forbrukermakt, bedre design for resirkulering, riktig merking og mindre avfall til forbrenning, avslutter Lind.

Fakta om emballasje

Det er spesielt emballasje som er satt sammen av ulike materialer som er vanskelig å gjenvinne til nye produkter. Eksempelvis suppeposer, chipsposer, kaffeposer, papirposer med plastvindu og lignende. Disse produktene vil om mulig sorteres ut og gå rett til energigjenvinning. Lar de seg ikke sortere ut, vil de følge med inn til f.eks. en papirfabrikk man ikke ønsker innblanding av plast eller en plastfabrikk der man ikke ønsker innblanding av papir.

Avfall Norges har derfor 3 enkle tips for emballasjeprodusenter

  • Unngå å bruke ulike materialer i samme emballasje, fordi det er krevende å skille ulike materialslag fra hverandre.
  • Unngå å bruk av svart plast fordi den er vanskelig å sortere maskinelt
  • Spør oss om hva som vil skje med emballasjen etter at forbruker har kastet den

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116