Lukk søk

Avfall Norge lanserer ny visuell identitet

Skal representere hele avfalls- og gjenvinningsbransjen
Av: Cecilie Lind | Publisert: 2. februar 2017

Avfall Norge er en samlende pådriver og nytenkende kunnskapsformidler for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Avfall Norge moderniserer og endrer uttrykk, i tråd med bransjen og organisasjonens utvikling.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er i stor endring, og dette påvirker også Avfall Norge som organisasjon. Bransjen er i omstilling, fra å primært hente og håndtere avfall, til å bli produsenter, distributører og selgere av viktige råvarer. I det Norge beveger seg fra en lineær til en sirkulær økonomi, er avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle viktigere enn noensinne.

I tråd med organisasjonens og bransjens endringer var Avfall Norges visuelle identitet moden for fornyelse. Nye fonter, farger og nytt logosymbol skal representere det Avfall Norge jobber for i dag og i fremtiden.

Den nye visuelle identiteten representerer derfor hele avfalls- og gjenvinningsbransjen. For ti år siden endret Avfall Norge navn fra NRF (Norsk Renholdsverksforening), og har siden den gang blant annet sidestilt private og kommunale/interkommunale medlemmer for å reflektere utviklingen bransjen.

- Vi ønsket en ny visuell identitet som er i tråd med våre visjoner for fremtiden. Avfall Norge skal være en dynamisk og handlekraftig organisasjon, som samler bransjen, samtidig som vi også skal ha en aktiv rolle som pådriver og talerør, sier Torbjørn Sølsnæs, kommunikasjonssjef i Avfall Norge.

Ny logo og farger

Den nye logoen er formet som en diamant. Den skal representere verdiene som er i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og formen er inspirert av ressurspyramiden. Den er mangefasettert og endrer seg etterhvert som man ser på den.

- Vår nye logo gjenspeiler hvordan vi ønsker at Avfall Norge skal bli oppfattet: Som en handlekraftig pådriver, som er nytenkende og endringsvillig, åpen og tydelig, sier Torbjørn Sølsnæs.

Vi er allerede godt i gang med å ta i bruk den nye visuelle identiteten på våre digitale flater. Vi oppfordrer alle våre medlemmer å erstatte Avfall Norges gamle logo med den nye.

Nye logofiler kan lastes ned her

Kontakt oss

Torbjørn Sølsnæs

Avfall Norge
Telefon:  48867925
E-post: